NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Europees Hof: Nederland moet kwetsbare natuur beter beschermen

Europees Hof: Nederland moet kwetsbare natuur beter beschermen

Het Europees Hof deed 7 november uitspraak in de zaak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden moet terugdringen. Het Europees Hof oordeelde dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is blij met de uitspraak: de natuur moet vanaf nu beter worden beschermd.

Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in kwetsbare natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven maken. Maar de afgelopen jaren werden vergunningen voor onder meer veehouderijbedrijven, andere bedrijven en de aanleg van wegen wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet is teruggedrongen. De natuur heeft op veel plekken, ook in Drenthe, nog steeds zwaar te lijden onder teveel stikstof. Daarom spanden de Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel procedures aan bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

Natuur beter beschermen

De Raad van State vroeg het Europees Hof om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Het Hof oordeelt nu dat natuurgebieden die lijden onder teveel stikstof, beter moeten worden beschermd. De overheid mag daarbij niet uitgaan van voorspelde vermindering van de stikstof, maar moet dit ook daadwerkelijk aantonen. Aanpassing van het PAS is daarom noodzakelijk. Natuur- en milieuorganisaties doen die aanbevelingen al langer: bedrijven in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden moeten hun stikstofuitstoot verder beperken. Rondom deze gebieden mogen alleen vergunningen worden verstrekt wanneer dat daadwerkelijk niet nadelig blijkt voor de natuur.

Gevolgen uitspraak

De Raad van State gaat de uitspraak van het Europees Hof bestuderen en heeft laten weten dat de betreffende zaken in het eerste kwartaal van 2019 te behandelen.
De uitspraak en de consequenties ervan worden momenteel ook bestudeerd door de PAS-partners (de ministeries van LNV, I&W en Defensie en de 12 provincies). Het is nog onduidelijk wat de uitspraak betekent voor de vergunningverlening. Het nemen van herstelmaatregelen in natuurgebieden, zoals maaien en plaggen, gaat wel gewoon door.

Meer informatie

Lees de uitspraak van het Europees Hof.
Lees hier over het PAS en de herstelmaatregelen in Drentse natuurgebieden.

Judith van den BergLinkedin profiel van Judith van den Berg
Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe
Telefoonnummer: 0592-311150
j.vd.berg@nmfdrenthe.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF