Energieneutrale proefwoningen in Stadskanaal

17 december 2013

Energieneutrale proefwoningen in Stadskanaal

Woningcorporatie  Lefier is in Stadskanaal gestart met de verbouw  van de eerste proefwoningen voor de stroomversnelling. In deze proef onderzoekt Lefier samen met bouwondernemingen hoe huurwoningen energieneutraal kunnen worden verbeterd. 

Deze huurwoningen gebruikt Lefier de komende tijd als een ‘Energie testwoningen’ . Er wordt onder andere gekeken naar een ‘energiezuinigere jas’ voor de woning en naar installaties die energiezuiniger zijn. Dit alles wordt gedaan om de huurwoningen op langere termijn betaalbaar te houden. Daarnaast gaat het om comfortverbetering en tevreden bewoners.

De stroomversnelling
De proef van Lefier is onderdeel van de landelijke stroomversnelling. Dit is een gezamenlijk initiatief van woningcorporaties en de bouwondernemingen om de komende jaren 100.000 woningen energieneutraal te maken. De Natuur en Milieufederatie kijkt samen met Lefier op welke wijze deze aanpak ook in de Veenkoloniën verder kan worden opgeschaald.

Meer informatie