Energieke start kennisnetwerk energie-opwek

11 december 2016

Energieke start kennisnetwerk energie-opwek

Gezamenlijk een rendabele installatie voor de opwekking van duurzame energie opzetten en beheren. Aan deze ambitie proberen tenminste twintig bewonersgroepen in Drenthe momenteel vorm en inhoud te geven. Daarbij maken ze veelal gebruik van de regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek (‘Postcoderoos-regeling’).

Eerste bijeenkomst

Negen van die initiatiefgroepen uit de provincie kwamen op vrijdagavond 2 december voor het eerst bij elkaar tijdens een door de Natuur en Milieufederatie Drenthe georganiseerde bijeenkomst bij Schurer Plaza (Ludingzaal, Warenhuis Vanderveen). Dit leidde tot een energieke avond waarin duidelijk werd dat er veel behoefte is aan een Drents netwerk waarbinnen structureel informatiebronnen, ervaringen en voorbeelden worden uitgewisseld. Niet alleen ‘online’, maar zeker ook door kennisbijeenkomsten en het een-op-een verbinden van collectieven aan elkaar.

Delen van kennis

Veel van de collectieven die aanwezig waren bevinden zich nog in de startfase en formuleerden tijdens de bijeenkomst veel vragen waar ze (snel) een antwoord op willen vinden. Aangezien aan tafel ook collectieven zaten als Energiecoöperatie Noordseveld, die al bezig zijn met het realiseren van een energie-installatie, bleken al veel antwoorden voorhanden of kon direct al worden doorverwezen naar bruikbare informatiebronnen. Kennisvragers en kennisaanbieders konden zo direct aan elkaar gekoppeld. Daarnaast bleven meerdere vragen over waarop gezamenlijk antwoorden moeten worden gevonden.

Een vervolg

Afgesproken is dat de beschikbare informatie en (Drentse) voorbeelden voor alle collectieven die deelnemen aan het netwerk op een goed toegankelijke (digitale) plek wordt ontsloten. Ook is vastgelegd dat in januari 2017 direct een vervolg zal worden gegeven aan wat een serie hoogwaardige kennisbijeenkomsten moet gaan worden waar oplossingen voor vraagstukken en dilemma’s de leidraad zijn (Community of Practice). Deze eerste bijeenkomst zal vooral gericht zijn op verschillende financiële- en businessmodellen voor collectieven, inclusief de afwegingen die daarbij gemaakt moeten worden. Deelname staat open voor alle initiatieven die bezig zijn met collectieve energie-opwek in Drenthe.

Aanmelden

Bent u ook actief bij een bewonerscollectief in Drenthe dat zich richt op het realiseren van een installatie voor de opwek van duurzame energie en geïnteresseerd in deelname aan het kennisnetwerk? Meld u zich dan bij Christiaan Teule of Frank Hart van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. U ontvangt dan alle informatie over vervolgbijeenkomsten en toegang krijgen tot bruikbare informatie en voorbeelden.