Energiebesparing ‘to the max’: Veensprong

19 november 2013

Energiebesparing ‘to the max’: Veensprong

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt momenteel aan de Veensprong. De Veensprong heeft de ambitie om in het Veenkoloniale gebied de komende jaren vele honderden huizen ‘energienota loos’ te maken. In het voorjaar  hebben we Drentse partijen opgeroepen hier samen werk van te maken. Met woningcorporatie Lefier,  Platform 31, Bouwend Nederland en gemeenten gaan we nu concreet aan de slag.

De gebruikelijke opzet is om een woning stapje voor stapje te verbeteren. De Veensprong gaat uit van een sprong in plaats van stapjes. Renovatie en modernisering van woningen gaan daarbij hand in hand met maximale energieprestaties. De financiering is gebaseerd op verminderde energiekosten. Bewoners krijgen dan geen (stijgende) energierekening meer door de bus.

Landelijke voorbeelden
Deze aanpak is in andere delen van Nederland al uitgevoerd en met succes. Diverse woningbouwcorporaties hebben projecten gerealiseerd, waarin grote groepen huizen zijn aangepakt en verbeterd. Grote bouwbedrijven ontwerpen nieuwe  oplossingen en produceren bijvoorbeeld voorzetwanden of geheel nieuwe daken voor bestaande woningen. Door deze producten in serie te maken, wordt de kostprijs sterk gedrukt. Daardoor is de aanpak ook kostentechnisch bereikbaar en aantrekkelijk.

In juni heeft een groot aantal partijen, waaronder grote woningcorporaties en bouwbedrijven de Stroomversnelling getekend. De betrokken partijen, waaronder de Drents-Groningse corporatie Lefier, hebben met elkaar afgesproken samen 111.000 bestaande woningen volgens het concept  van de Energiesprong te renoveren.

Rol inwoners
Wij steunen deze inzet en vinden dat dit ook in Drenthe voortvarend moet worden opgepakt. Niet alleen energie, maar ook de regionale economie en de portemonnee van de bewoners zijn hierbij gebaat. Vooral in een krimpgebied als de Veenkoloniën biedt dit grote kansen.

Samen met de partners in het gebied en natuurlijk  met de inwoners, werken we aan de beste methoden om woningen grondig te renoveren. Insteek: geen hogere woonlasten, wel een energiezuinige woning. Ook bedrijven uit de regio krijgen zo nieuwe kansen, waardoor deze investeringen zorgen voor werkgelegenheid in het gebied.

Vroegtijdige inbreng van inwoners is in onze ogen daarbij cruciaal. Zij geven aan waar zij behoefte aan hebben en aan welke eisen de woningen moeten voldoen. Zo kunnen bouwbedrijven goede oplossingen verzinnen die passen in het gebied.

Meer informatie

 

Contactpersoon