Energiebesparing bestaande woningen in de schijnwerpers

25 april 2013

Energiebesparing bestaande woningen in de schijnwerpers

De belangstelling voor energiebesparing in de bestaande woningen stijgt met stip. Het pleidooi van de Natuur en Milieufederatie Drenthe voor extra impulsen op dit terrein, is zowel bij de provincie als gemeenten goed gevallen. Energiebesparing zal de komende tijd een belangrijker speerpunt gaan vormen in het woningbeleid van gemeenten.

Afgelopen woensdag vond op het provinciehuis de aftrap plaats voor een Drents woningoffensief. Drentse makelaars en overheden willen met dit offensief de komende tijd de woningmarkt in beweging brengen. Van 25 mei tot 15 juni 2013 krijgen huizenkopers allerlei voordelen om de aankoop aantrekkelijker te maken.

De provincie Drenthe gebruikt dit moment om ook vermindering van energielasten onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Munniksma kondigde aan dat mensen, die in deze periode een huis kopen, van de provincie een energiepakket ontvangen. Dit pakket bevat een energiebesparingsadvies op maat en drie zonnepanelen of een gelijkwaardig energiebesparend product. Hij kondigde bovendien aan dat de Noordelijke provincies ook gezamenlijk verdere stimuleringsmaatregelen gaan nemen.

Investeren in besparingen én banen
Extra investeringen, in energiebesparing van bestaande gebouwen, kunnen voor Noord-Nederland een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie opleveren. Dat blijkt uit de verkenning die door CE Delft en SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, is uitgevoerd. Afhankelijk van de besparingsdoelstelling, leiden investeringen van zo’n €400,- miljoen per jaar tot zo’n 4.500 extra banen. Daarmee kunnen ruim 2.000 werkloze bouwvakkers aan werk worden geholpen. Wij pleiten, in aansluiting op dit onderzoek, dan ook voor een energiesprong in de woningbouw.

Grote investeringen met veel rendement
Deze energiesprong houdt een versnelling van energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in. Wij denken niet aan kleine verbeteringen, maar in een grote sprong voorwaarts; een aanpak die leidt tot energie-nul-woningen in hele wijken of woningtypen. Grootschalige energiebesparing, renovatie en wijkverbetering worden daarbij gecombineerd.

Een energiesprong vraagt in het begin een grote investering, maar levert ook een grote besparing op. Bovendien zorgt het voor een impuls voor economie en werkgelegenheid. Een fundamentele aanpak en herstructurering van de bestaande woningvoorraad, zorgt voor een beter eindresultaat in termen van omgevingskwaliteit en woningwaarde dan een aanpak in kleinere stappen.  

Meer informatie