Emmen presenteert uitwerking windbeleid

24 april 2013

Emmen presenteert uitwerking windbeleid

De gemeente Emmen verdient een pluim voor de wijze waarop zij haar windbeleid heeft uitgewerkt. Het beleid is in nauwe samenwerking met bewoners en stakeholders opgesteld. Ook profiteert het gebied straks van de opbrengst van een windpark in de gemeente. Andere gemeenten kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit er al lange tijd voor dat omwonenden in een vroeg stadium bij de planvorming voor windparken worden betrokken. Ook vinden we dat de omgeving van de realisering van een windpark moeten profiteren. De gemeente Emmen geeft nu het goede voorbeeld. Haar ontwerp ‘Structuurvisie Windenergie’ is opgesteld samen met betrokken inwoners. Bovendien gaat een deel van de opbrengst van het windpark straks naar het gebied.

Windteam
Het zogenaamde Windteam, bestaande en bewoners en medewerkers van de gemeente, heeft geadviseerd waar en onder welke voorwaarden windmolens in de gemeente Emmen kunnen worden gerealiseerd. Ook bij de begeleiding van het ontwerp en de daadwerkelijke realisering van het windpark houdt het Windteam haar adviserende rol.

Gebiedsfonds
Positief is ook dat omwonenden straks van het windpark zullen profiteren. Een deel van de financiële opbrengst (18 – 20%) moet jaarlijks worden afgedragen aan een Gebiedsfonds. Hiervoor wordt een gebiedsorganisatie in het leven geroepen, waarin ook inwoners zullen deelnemen.

Locatie windpark
In de ontwerp Structuurvisie is één gebied aangewezen waar de realisering van een windpark mogelijk is. Het betreft het gebied tussen Zwartemeer, Barger-Compascuum, Klazienaveen-Noord, Foxel en Emmer-Compascuum. Dit zijn ook de dorpen die straks projecten kunnen voordragen voor het Gebiedsfonds.

Tot 20 juni ligt de ontwerp Structuurvisie windenergie Emmen ter inzage.

Meer informatie
Lees hier de ontwerp Structuurvisie windenergie Emmen.