Duurzame initiatieven in Drenthe

28 februari 2011

Duurzame initiatieven in Drenthe

Er gebeurt veel op het gebied van duurzame ontwikkeling in Drenthe: energiedaken, elektrische motoren, verpakkingen van biomaterialen, rijden op groen gas, passief bouwen, duurzaam recreëren noem maar op. Het is alleen nog onduidelijk wie waarmee bezig is en waar deze duurzame initiatieven in Drenthe zijn. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet de duurzame initiatieven, met steun van de provincie Drenthe, op de kaart!

Met dit initiatief willen we de initiatiefnemers van duurzame, innovatieve projecten bij elkaar brengen. Zo kunnen ze elkaar inspireren en informatie uitwisselen. We gaan dit doen, door de initiatiefnemers letterlijk op de kaart van Drenthe te plaatsen met de benodigde informatie. Voor alle duurzame initiatiefnemers ontwikkelen we een digitale kaart van Drenthe, die laat zien waar de inspirerende initiatieven te vinden zijn. Daarbij komt een beschrijving van de initiatieven met de contactgegevens van de betrokken bedrijven/partijen. Binnen dit project werken we nauw samen met de provincie Drenthe die het geheel ondersteunt.

Naast de digitale kaart, hebben we ook een online platform gecreëerd voor informatie- en kennisuitwisseling via LinkedIn. Bedrijven met duurzame ideeën en initiatieven kunnen elkaar zo gemakkelijk vinden. Ook organiseren we bijeenkomsten waar kennisuitwisseling en netwerken centraal staan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor bedrijven, overheden en andere geïnteresseerden in duurzame innovatie.

Bent u een duurzame initiatiefnemer?

  • Bent u een duurzame initiatiefnemer of kent u iemand die dit is? Neem dan contact op met Judith Boekel via 0592- 31 11 50 of j.boekel@nmfdrenthe.nl
  • Wilt u ook deelnemen aan de LinkedIn groep, meld u dan aan via LinkedIn.