Duurzame energiecorporaties vrijwaren van energiebelasting

27 april 2012

Duurzame energiecorporaties vrijwaren van energiebelasting

De Natuur en Milieufederatie Drenthe wil gezamenlijke initiatieven voor het opwekken van groene energie in eigen buurt of wijk aantrekkelijker maken door aanpassingen in de energiebelasting. Wij willen dit samen met lokale energie initiatieven op de agenda  zetten in de verkiezingstijd, zodat een nieuw kabinet daar snel werk van kan maken.

Het werkt nu als volgt: ieder huishouden betaalt haar eigen energierekening, waarbij een deel belasting en BTW is, dat aan de overheid wordt betaald. Wanneer u nu zelf energie gaat opwekken met zonnepanelen, hoeft u over deze verbruikte energie geen belasting en BTW te betalen. Als u via de zonnepanelen op uw woning meer stroom produceert dan u op dat moment verbruikt, dan wordt deze in het elektriciteitsnet gebracht. De energieleverancier is verplicht deze teruggeleverde stroom tot 5.000 kWh te verrekenen met uw energierekening, zodat u alleen over de energie die u meer verbruikt energiebelasting en BTW betaalt (salderen). Dit geldt alleen wanneer de energie-installatie achter de meter (op de eigen woning) is geïnstalleerd.

Probleem in de wetgeving
Wanneer u echter gebruik maakt van zonne-energie, die niet op uw eigen woning is bevestigd, betaalt u wel belasting. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een lokaal initiatief, waarbij gekozen is voor een gezamenlijk dakoppervlak (een school), waarmee gezamenlijk duurzame energie wordt opgewekt. Lokale initiatieven, zoals energiecorporaties, die op grotere schaal energie voor hun leden willen opwekken, lopen hard tegen deze bestaande wetgeving aan. De wetgeving bepaalt nu dat over deze geleverde stroom energiebelasting en BTW moet worden betaald. Dit betekent dat initiatieven op deze manier belasting betalen voor de duurzame energie die zij zelf opwekken.

Nieuwe kansen
Voor duurzame corporaties betekent dit dat het lastiger is om hun initiatieven van de grond te tillen. Het kunnen salderen van gezamenlijke opgewekte en verbruikte energie, zou een enorme impuls kunnen geven aan grootschalige toepassing van zonne-energie. De verkiezingstijd biedt kansen om dit punt hoog op de politieke agenda te plaatsen. Wij gaan ons hier de komende tijd, samen met de vele lokale initiatieven en ons provinciale en landelijk netwerk, hard voor maken.