Duisternis bewust belicht

23 maart 2015

Duisternis bewust belicht

In vergelijking met andere delen van Nederland is Drenthe op veel plekken nog donker. Duisternis is in de Omgevingsvisie Drenthe benoemd als één van de kernkwaliteiten van Drenthe. Tegelijkertijd neemt ook de verlichting in Drenthe toe. In het landelijk gebied zijn melkveestallen een relatief nieuwe bron van verlichting. Reden voor ons om samen met LTO Noord te werken aan het verminderen en voorkomen van lichthinder door melkveestallen. In de brochure Duisternis bewust belicht doen we aanbevelingen hoe lichthinder door melkveestallen kan worden beperkt.

Ondernemers verlichten hun stal om de groei, vruchtbaarheid en melkproductie van koeien te verbeteren. Moderne melkveestallen hebben open zijwanden die met schermen kunnen worden afgesloten. De gebruikte schermen laten licht door. De stallen vormen daardoor een lichtbron in het nog relatief donkere Drentse buitengebied.

Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de lichthinder te beperken of voorkomen. Zo kan veel lichthinder worden voorkomen door het effect van verlichting direct bij het ontwerp van een nieuwe stal of een nieuw melkveebedrijf mee te nemen. Verder kan lichthinder worden voorkomen of verminderd door een stal gericht te verlichten. Lichtuitstoot kan ook worden beperkt door donkere schermen toe te passen in plaats van witte. Tenslotte kan goede communicatie met de omgeving eraan bijdragen dat omwonenden minder lichthinder ervaren.

Meer informatie

Lees voor meer informatie: download de brochure Duisternis bewust belicht (pdf).