Drentse melkveehouders beloond voor duurzaamheid

5 februari 2019

Drentse melkveehouders beloond voor duurzaamheid

Ruim een kwart van de Drentse melkveehouders heeft eind van dit jaar inzicht in de mogelijkheden om hun bedrijf te verduurzamen. Daarbij kunnen melkveehouders die daadwerkelijk duurzaamheidsstappen zetten een beloning krijgen van zowel de provincie Drenthe als Rabobank en FrieslandCampina. Een mooie stimulans voor melkveehouders om met verduurzaming aan de slag te gaan!

Dit jaar gaan 200 Drentse melkveehouders aan de slag met het opstellen van een duurzaamheidsplan. Vorig jaar hebben al 45 melkveehouders zo’n duurzaamheidsplan opgesteld. Een duurzaam bedrijfsplan biedt een inzicht in hoe het bedrijf scoort op het gebied van duurzaamheid en geeft verbeterpunten.

Voor melkveehouders die na het opstellen van het plan verbeteringen realiseren op het gebied van onder meer weidegang, klimaat en ammoniakemissie heeft de provincie Drenthe een financiële beloning in het vooruitzicht gesteld. Aanvullend kunnen melkveehouders nu ook rekenen op een rentekorting van de Rabobank en een beloning van FrieslandCampina.

Het duurzaamheidsplan en de beloningsregeling van de provincie vloeien voort uit de samenwerking ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’. Binnen deze samenwerking werkt de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met LTO Noord, het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincie Drenthe aan de verduurzaming van de melkveehouderij.

De provincie Drenthe, de Rabobank en FrieslandCampina hebben ook de intentie uitgesproken om de eigen duurzaamheidsprogramma’s op inhoud en aanpak op elkaar te laten aansluiten. Via de samenwerking ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ leveren wij daarbij onze bijdrage.

Meer informatie
Lees hier meer over de duurzaamheidsplannen voor Drentse melkveehouderijbedrijven.

Leer hier meer over de beloning van melkveehouders door provincie Drenthe, Rabobank en FrieslandCampina.