Het Drentse Landschap stelt inzendingen Harry de Vroome-penning open

13 december 2013

Het Drentse Landschap stelt inzendingen Harry de Vroome-penning open

Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks deze penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor de ontwikkeling van het landschap in Drenthe hebben gedaan of gaan doen.  Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap met behoud van de landschapskarakteristieke elementen.

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden.

Categorieën
Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden met het accent op de materiële aspecten ervan. Er zijn twee categorieën, te weten:

  • Prijs van verdienste (beloning voor een idee, project of initiatief van personen/werkgroepen of organisaties die zich gedurende langere tijd voor natuur, landschap en/of erfgoed hebben ingezet).
  • Aanmoedigingsprijs (beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief).

Tot 1 maart 2014 kunnen suggesties voor kandidaten of projecten die in aanmerking komen voor de Penning 2014 ingediend worden bij:

Het Drentse Landschap
Postbus 83 – 9400 AC Assen
t.a.v. Sonja van der Meer
onder vermelding van de Harry de Vroome-penning.

Op de website www.drentslandschap.nl is meer informatie te vinden over de criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen.