Drentse kernkwaliteiten belangrijk thema voor plaatselijke groepen

7 juni 2011

Drentse kernkwaliteiten belangrijk thema voor plaatselijke groepen

Op vrijdag 20 mei vond de jaarlijkse algemene vergadering en groependag van de Natuur en Milieufederatie Drenthe plaats. De dag kende met ruim 40 deelnemers een prima opkomst. Naast de aangesloten natuur-, landschap- en milieugroepen, waren dit jaar ook vrijwilligers van het Ruimtelijk Ordenings Netwerk aanwezig.

De algemene vergadering stond vooral in het teken van onze nieuwe beleidsvisie. De aangesloten organisaties leverden belangrijke inbreng bij de totstandkoming van deze visie, die binnenkort breder zal worden gepresenteerd.

De dag stond inhoudelijk in het teken van het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie met speciale aandacht voor de kernkwaliteiten zoals natuur, landschap, stilte en duisternis. De provincie heeft in het nieuwe omgevingsbeleid gebieden aangewezen met kernwaarden op het gebied van natuur-, landschaps- en belevingskwaliteit die van provinciaal belang zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er in het overblijvende ‘witte’ gebied geen kwaliteiten meer aanwezig zijn die bescherming verdienen. Het is met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening juist de taak van gemeenten om deze waarden te ontwikkelen en te beschermen. Hier ligt ook een taak voor lokale natuur- en milieugroepen.

Aansluitend op dit inhoudelijke themagedeelte zijn we met de deelnemers op excursie gegaan in het gebied ten zuiden van Assen. Hier vindt momenteel een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die niet alleen een aantal kansen maar ook bedreigingen voor de kwaliteiten in het gebied inhouden.

Ruimtelijk Ordenings Netwerk
Naast de reguliere groepen zijn tegenwoordig ook steeds meer mensen als losse vrijwilliger op dit terrein actief. Zij brengen hun waardevolle kennis over natuur en landschap en de lokale situatie in via het Ruimtelijke Ordenings Netwerk. In alle Drentse gemeenten zijn nu dergelijke netwerken actief. De deelnemers brengen elkaar op de hoogte van de ruimtelijke ontwikkelingen in hun gemeente en zijn alert op kansen en bedreigingen voor natuur, landschap en duurzaamheid.