Drentse gemeenten van het gas af

26 september 2017

Drentse gemeenten van het gas af

Noordelijke startbijeenkomst voor nieuwe energie-initiatieven

Samen maken we Nederland aardgasvrij! Dat is hard nodig. Aardgas is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Maar het brengt meer teweeg, zoals we hier in het Noorden maar al te goed weten. Deze urgentie maakt dat steeds meer gemeenten en bewoners van het aardgas af willen. Aardgasvrij is hét nieuwe wonen.

Aftrapbijeenkomst energie-initiatieven   

Donderdag 28 september organiseren de Natuur en Milieufederaties van Drenthe, Friesland en Groningen een event over aardgasvrije dorpen en buurten. De locatie: Allardsoog in Bakkeveen. Tijdens het event nemen we lokale overheden en energiecollectieven mee in de opgave waar we gezamenlijk voor staan en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders.

Lokale energiecollectieven spelen een belangrijke aanjagersrol in de transitie. Danwel door samen met gemeenten plannen te ontwikkelen, danwel doorbewoners te betrekken en begeleiden in dit proces. Zij kennen de omgeving en weten welke wensen en behoeften er spelen in dorpen en wijken.

Oproep voor gemeenteraadsverkiezingen

Regeren is vooruitzien. De omslag naar een aardgasloos zal tijd vergen. Precies dat is de reden waarom je er nu al mee moet beginnen. Voor de zomer hebben we, met oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2018, al de eerste handreikingen gepresenteerd.

Ook het netwerkbedrijf Enexis heeft half augustus gemeentebestuurders opgeroepen hier meer werk van te maken. Zij roepen de gemeenten op:

  • Met maatschappelijke partners een energievisie op te stellen waarin o.a. het gemeentelijke beleid met betrekking tot lokale warmtevoorziening, duurzame opwek (zon, gas) en duurzame mobiliteit is vastgelegd.
  • Aardgasvrije wijken aan te wijzen in de omgevingsvisie.
  • Als gemeente te kiezen voor energiezuinig en (aard)gasloos voor alle geplande nieuwbouw per 1-1-2019.
  • Dit geheel te combineren met een plan van aanpak voor bestaande bouw waarbij onder meer geen aardgasleidingen worden vervangen die aan het einde van hun levensduur zijn of gaan komen

Meer banen

Je hoort de bestuurders denken: Wat moet dat allemaal wel niet kosten? Het mooie is dat deze investeringen juist goed zijn voor de economie!  Het binnen 20 jaar aardgasvrij maken van gebouwen in Nederland leidt tot meer banen en een betere handelsbalans, een flinke energiebesparing én extra hernieuwbare energie. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. De analyse van CE Delft toont dat er gemiddeld 11.000 extra banen per jaar ontstaan door de energietransitie in de gebouwde omgeving. De transitie zorgt voor 75 miljard euro aan extra investeringen, waarvan bijna 50 miljard in de bouw- en installatiesector. De handelsbalans verbetert met gemiddeld een half miljard euro per jaar, vooral omdat er minder aardgas hoeft te worden geïmporteerd.

Kortom: Niets staat ons deze uitdaging nog in de weg. Handen uit de mouwen en samen aan de slag.

Bronnen, weetjes en meer:

  1. In maart van dit jaar ondertekenden wij samen met overheden, netbeheerders en maatschappelijke partners de Green Deal Aardgasvrije wijken. De inzet van deze green deal is o.a. om een aantal concrete pilotprojecten te starten waarin we met bewoners samen werken aan het aardgasvrij maken van dorpen en wijken. Deelnemende gemeenten zijn o.a. Meppel, Groningen en Leeuwarden. 
  2.  Lees hier de oproep van Enexis aan gemeenteraadsleden over o.a. de aardgasloze toekomst.
  3. Minder aardgas levert meer banen op; lees hier de uitkomsten van het onderzoek naar economische effecten