Drentse Energie Organisatie en Natuur en Milieufederatie Drenthe steunen lokale energie-initiatieven

5 april 2012

Drentse Energie Organisatie en Natuur en Milieufederatie Drenthe steunen lokale energie-initiatieven

Op woensdag 4 april zijn de Drentse Energie Organisatie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gestart met het Servicepunt om lokale duurzame energie-initiatieven in Drenthe te ondersteunen en te verbinden. Het Servicepunt is een initiatief van de natuur- en milieufederatie en wordt ondersteund door de Drentse Energie Organisatie. Het Servicepunt biedt initiatiefnemers van start tot uitvoering ondersteuning met kennis, het vinden van de juiste partners en hulp bij de uitvoering.

Steeds meer inwoners slaan de handen ineen om lokaal aan de slag te gaan met energiebesparing, collectieve inkoop (bijvoorbeeld van zonnepanelen) en gezamenlijke opwekking van duurzame energie. In Drenthe zijn inmiddels circa dertig lokale groepen actief. Bij de uitvoering van hun plan lopen deze groepen echter tegen verschillende vragen of knelpunten aan. Het Servicepunt gaat ze hierbij helpen.

De Drentse Energie Organisatie en de natuur- en milieufederatie juichen dit soort initiatieven van harte toe. Met het actief ondersteunen van de lokale groepen, willen beide organisaties duurzame energieopwekking in de provincie Drenthe stimuleren. Voor meer informatie over het Servicepunt kunt contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (e-mail: info@nmfdrenthe.nl).