Drentse CO2-toppers onder de loep

8 december 2011

Drentse CO2-toppers onder de loep

Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor aanpak voor grasdrogerijen

Hoe ziet de Drentse ranglijst van industriële CO2-bronnen er uit? De Natuur en Milieufederatie Drenthe presenteert de CO2-hitlijst op grond van de laatst beschikbare cijfers. Met nummer 1, de afvalverbrander Wijster, zijn we in gesprek over vermindering van de CO2-uitstoot. Maar ook de andere bronnen verdienen natuurlijk volle aandacht.

Een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties heeft geleid tot een hitlijst met de belangrijkste industriële CO2-bronnen per provincie. In de Drentse top 7 staat de afvalverbrander van Attero in Wijster nog met stip bovenaan. Als we in heel Nederland afval meer als grondstof gaan gebruiken en de warmte van vuilverbranders beter gaan benutten dan zal deze ‘topper’ uiteindelijk beter scoren. Attero gaat ervoor. Meer hierover leest u in het artikel over de vergisting van natuur- en bermgras.

Wat zien we verder in de Drentse hitlijst.
De voedingsindustrie neemt een zeer prominente plaats in. Inmiddels is daar wel een flinke beweging gaande. In de suikerindustrie gaat men flink aan de slag met de productie van groen gas en vermindering van de CO2-uitstoot. Ook bij de AVEBE liggen kansen, maar hier zien we nog lang geen witte rook uit de schoorsteen. We gaan ze – met de noordelijke Green Deal in de hand – de komende tijd een handje bij helpen.

Grasdrogerijen verdienen aandacht
Opvallend is dat de relatief kleine grasdrogerijen  hoog scoren in de CO2-hitlijsten. Een grasdrogerij gebruikt veel energie. De grasdrogerij in Ruinerwold is daar een voorbeeld van. Dit bedrijf produceert per uur 10-15 ton gedroogd groenvoer en verdampt daarvoor 50.000 liter water per uur. Hiervoor wordt veel steenkool verbrand. Het bedrijf staat dus op ouderwetse wijze heel veel CO2 uit te stoten.

Op jaarbasis stoot de grasdrogerij ruim 30 kiloton CO2 uit. Het bedrijf is daarmee de op vijf na grootste industriële producent van CO2 in Drenthe (zie tabel).

Bedrijf Uitstoot kiloton CO2 per jaar * Rangorde
Attero Wijster 495 1
AVEBE Gasselternijveen 119 2
Friesland Foods Beilen 70 3
DOC kaas Hoogeveen 70 4
Grasdrogerij Ruinerwold 31 5
Friesland Foods Meppel 24,5 6
Calduran Hoogersmilde 8 7

*Inclusief uitstoot door elektriciteitsverbruik

In Noord Nederland staan nog twee grasdrogerijen: in Opeinde (Friesland) en in Oostwold (Oldambt, Groningen). Deze twee bedrijven stoten samen naar schatting 40 kiloton CO2 per jaar uit.

Inzet restwarmte loont
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dat de grasdrogerijen de komende tijd veel aandacht verdienen. Los van de vraag of we zoveel gras moeten drogen, moet het toch beter kunnen. Grasdrogerijen lijken bedrijven te zijn die uitstekend restwarmte kunnen gebruiken.

De natuur- en milieufederatie laat daarom een onderzoek doen naar de mogelijkheden om voedergewassen met restwarmte in Wijster te drogen. Voor dit onderzoek hebben we de Rijksuniversiteit Groningen ingeschakeld. We hebben daarnaast de provincie gevraagd hier ook initiatieven in te nemen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de noordelijke CO2-toppers en de mogelijke stijgers en dalers. Lees dan ook het artikel over het Noordelijk Klimaat Perspectief.