Drentse boer realiseert 3,8 megawatt uit zon

8 juli 2016

Drentse boer realiseert 3,8 megawatt uit zon

In Drenthe is inmiddels 175.000 vierkante meter asbestdak verwijderd en is ongeveer 18.000 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. Deze installaties hebben een gezamenlijk vermogen van 3,8 miljoen wattpiek.

De provinciale stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is daarmee een succes, stelt provincie Drenthe vast.

LTO Noord heeft vorig jaar in opdracht van provincie Drenthe eigenaren gestimuleerd om gebruik te maken van deze regeling, met als resultaat dat de subsidiepot nu bijna leeg is.

Stimuleringsregeling
In 2012 is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gezamenlijke provincies om deze stimuleringsregeling uit te voeren tussen 2013 en 2015. De regeling is in 2016 door alle provincies behalve Flevoland verlengd.

Om gebruik te maken van deze regeling dienen de aanvragers minimaal 250 vierkante meter asbestdak te verwijderen en zonnepanelen voor tenminste 5 kilowatt terug te plaatsen.

Asbestdak
De hoogte van de subsidie bedraagt 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak tot een maximum van 15.000 euro.

(bron: www.nieuweoogst.nu)