Drentsche Aa, Landschap met Energie?

30 januari 2018

Drentsche Aa, Landschap met Energie?

Begin december 2017 organiseerden we de startbijeenkomst van het kennis en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa. Twintig deelnemers afkomstig van veertien verschillende organisaties deelden kennis en opinies over een actueel thema: de mogelijke impact van de energietransitie op de leefomgeving en het landschap van de Drentsche Aa. De uitkomsten van de bijeenkomst vormen de basis voor een in 2018 uit te werken gezamenlijke aanpak van de energietransitie binnen het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Overlegorgaan Drentsche Aa heeft hiertoe opdracht gegeven de Natuur en Milieufederatie Drenthe neemt het voortouw.

Wat is het ‘Kennis en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa’?

Het kennis en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa bestaat uit een breed netwerk van mensen met kennis van – en een integrale blik op – het Drentsche Aa gebied. Het gaat om deskundigen binnen en buiten de organisaties die zijn vertegenwoordigd in het eerder genoemde Overlegorgaan. Het doel van het netwerk is het levend houden van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0, het bevorderen van kwaliteit in het ontwerp van ruimtelijke projecten en het vroegtijdig signaleren en bespreken van nieuwe ontwikkelingen. Met de startbijeenkomst hebben we gezien de brede deelname, rijke oogst en de vele positieve reacties een geslaagde start gemaakt.

Energietransitie in het beekdal

Vooral ‘Energie in het landschap’ bleek als inhoudelijk thema uitermate relevant. De energietransitie komt met volle vaart op het Drentse landschap af en is vooral zichtbaar in de vorm van initiatieven voor zonne-akkers en windmolens. De discussie over de mogelijke impact hiervan op het Nationaal Park Drentsche Aa heeft het nodige losgemaakt. Aan het einde van de bijeenkomst bleek er dan ook veel animo te zijn om met deskundigen van binnen en buiten het Overlegorgaan verdere uitwerking te geven aan een gezamenlijke aanpak.

Voor meer informatie, het uitgebreide verslag, de presentatie of alle achtergronddocumenten kunt u contact opnemen met Frank Hart (f.hart@nmfdrenthe.nl)