Drents Initiatief genomineerd voor Natuurprijs Vroege Vogels

1 maart 2013

Drents Initiatief genomineerd voor Natuurprijs Vroege Vogels

De aanleg van een educatief klimaatbos bij Hoogeveen is door de Natuur en Milieufederatie Drenthe genomineerd voor de landelijke Pluk van de Petteflet natuur- en landschapsprijs. Het klimaatbos – ten noorden van Hoogeveen – zal de lokale uitstoot van CO2 compenseren. Inwoners dragen daarbij zelf bij aan de financiering.

De nominatie zal tijdens Festival Groen Drenthe op 22 maart worden beloond met een aanmoedigingsprijs ter waarde van € 500,-, uitgereikt door de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma. De landelijke prijs bestaat uit een bedrag van € 3000,-. In april maakt Vara’s Vroege Vogels bekend wie de Pluk van de Petteflet prijs heeft gewonnen.

Het klimaatbos
Door het planten van bomen beschermen we het klimaat. Inwoners kunnen bijdragen aan de financiering van het bos door de aanschaf van geboorte- of kinderbomen. Ook kan – dankzij de samenwerking met lokale reisbureaus  – de CO2 uitstoot van een vliegvakantie worden gecompenseerd. Door deze aanpak, die zich direct richt op de lokale mogelijkheden, heeft de jury besloten de inzending te nomineren.

Daarbij heeft het klimaatbos ook een educatieve functie. Zo komt er een informatiepleintje/ educatief speeltoestel waar iedereen kan lezen hoe hij zelf CO2-uitstoot kan beperken. Ook biedt het klimaatbos nieuwe natuur- en recreatiemogelijkheden. Door twee percelen met bos aan elkaar te verbinden ontstaat een netwerk waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen.

Het klimaatbos is een initiatief van de Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen. De stichting wil de millenniumdoelen van de Verenigde Naties dichterbij brengen door de belangrijkste wereldproblemen op lokaal niveau onder de aandacht te brengen en aan te pakken. Het bestrijden van de klimaatopwarming is een belangrijke voorwaarde om de millenniumdoelen te kunnen realiseren.

Op 16 maart a.s. worden de eerste bomen, aangekocht door de bevolking van Hoogeveen, aangeplant in het Millenniumbos. De eerste boom zal worden geplant door Jacques Tichelaar, de Drentse commissaris van de koningin. Er zijn nu door ruim 160 mensen al meer dan 800 bomen besteld en zij zullen deze bestelde bomen op 16 maart zelf in de grond gaan zetten. Op de landelijke boomplantdag, op 20 maart, zullen twee schoolklassen nog 80 bomen gaan planten.

Inzendingen
De Natuur en Milieufederatie ontving 13 inzendingen voor de Drentse voorronde. Deze varieerden van het gezamenlijk telen van groenten ten behoeve van de voedselbank Westerveld tot het vermeerderen van genetisch waardevolle wilde planten. Stuk voor stuk prachtige initiatieven. Met de Pluk van de Petteflet prijs willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat veel mensen zich in Nederland actief inzetten voor natuur en landschap.