Drents Energieloket reageert op het klimaatakkoord

13 juli 2018

Drents Energieloket reageert op het klimaatakkoord

Jannetje Kolijn van het Drents Energieloket zag het wel aankomen: we moeten in Nederland in versneld tempo verduurzamen. Dat betekent minder uitstoot, af van het aardgas en meer zonne- en windenergie. Dat is te lezen in het klimaatakkoord.

Het klimaatakkoord is gisteren in Den Haag gepresenteerd. Een akkoord waarover de afgelopen maanden in Drenthe is gesproken.

Eén van de deelnemers aan het gesprek is gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Als we niet in het donker willen zitten, dan moet er nieuwe energie komen. We ontkomen er niet aan dat er windmolens, zonneparken en biovergisters in ons landschap staan. En dat worden er alleen maar meer.”

Zonnepanelen en warmtepompen

Het klimaatakkoord is opgesplitst in verschillende sectoren. Het bedrijfsleven bijvoorbeeld, maar ook landbouw en de zogenaamde bebouwde omgeving. Vooral die laatste sector gaat iedereen aan. Woningen moeten worden geïsoleerd en moeten gebruik gaan maken van een warmtepomp en zonnepanelen. Allemaal om er voor te zorgen dat aardgas straks niet meer nodig is.

Bij het Drents Energieloket komen veel vragen binnen van Drenten over het klimaatakkoord, volgens Jannetje Kolijn. Het loket helpt inwoners van Drenthe met advies over verduurzaming. “We merken nu dat mensen heel erg bezig zijn met zaken als energie-neutrale woningen. Mensen zijn heel erg op zoek.” Volgens Kolijn is de wil er wel om te investeren, maar de kosten zorgen voor een drempel.

Goede regeling nodig

Gedeputeerde Stelpstra herkent dit wel. “Belangrijk voor dit akkoord is dat de kosten zo laag mogelijk blijven.” Jannetje Kolijn hoopt dat er een constructie wordt gevonden waarbij iedereen mee kan doen. Gedacht wordt aan een lening die niet wordt gekoppeld aan een persoon, maar aan een woning. Als je verhuist neem je de lening niet mee, maar komt deze terecht bij de volgende bewoner. Kolijn: “Het kost ontzettend veel geld en ik snap dat mensen zich daar zorgen over maken.”

Gemeenten in Drenthe moeten ook aan de slag. In het klimaatakkoord staat dat er per woonwijk een plan moet komen om deze los te koppelen van het aardgas en duurzamer te maken. Die plannen moeten in 2021 al klaar zijn.

Jannetje Kolijn van het Drents Energieloket snapt dat, maar ze heeft nog wel een oproep voor de beleidsmakers. “Ik hoop niet dat we onze inwoners vragen om de stappen binnen nu en vijf jaar te doen. Geef ze de tijd.”

Bron: RTVDrenthe, 11 juli door Andries Ophof
Het Drents Energieloket is een samenwerkingsverband van alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Uneto-VNI, Buurkracht, Bouwend Nederland en de Natuur en  Milieufederatie Drenthe.