Drents Bespaarpanel denkt mee over energiesubsidies

18 april 2011

Drents Bespaarpanel denkt mee over energiesubsidies

Al 56 energiebewuste inwoners van Drenthe helpen mee het energiebesparingsaanbod te verbeteren. Als panellid van het Drents Bespaarpanel worden zij door bedrijven en overheden gevraagd naar hun mening over producten en projecten. Binnenkort zet de provincie het panel in om te bekijken of het verdwijnen van de subsidie invloed heeft op het investeringsgedrag bij energiebesparing.

Het Drents Bespaarpanel bestaat uit inwoners van Drenthe die geïnteresseerd zijn in energiebesparing. Bedrijven en overheden kunnen vragen voorleggen aan het panel om hun wensen, mening en ervaring te toetsen over bepaalde onderwerpen. De resultaten kunnen zij vervolgens gebruiken om hun aanbod van producten, diensten en/of projecten beter af te stemmen op de gebruiker.

Resultaat
Het panel is inmiddels een aantal keer ingezet. Onder andere RENDO Duurzaam heeft het panel vragen voorgelegd. Zij stelden vragen over de aanschaf en het onderhoud van het verwarmingssysteem. Via de vragenlijst hebben zij hun bevindingen kunnen toetsen, zodat zij hier vervolgens op in kunnen spelen.

Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat mensen het interessant vinden wanneer hun installatiebedrijf ook EnergiePrestatie Adviezen aanbiedt, of een infraroodscan van hun huis om warmtelekken op te sporen. Daarnaast blijkt ook hier Internet een belangrijke informatiebron te zijn. Voor het zoeken naar informatie over duurzame energiesystemen wordt deze weg verkozen boven het installatiebedrijf of een Energieprestatie Adviseur. Henk Nieuwenhuizen van RENDO Duurzaam reageert: “De resultaten uit het onderzoek sluiten aan bij onze ervaringen die wij dagelijks met de klanten hebben.”

Subsidie nodig voor investering?
Het volgende onderzoek gaat uit van de provincie Drenthe. De verwachting is dat de subsidiekraan voor regelingen gericht op energiebesparing en/of –opwekking wordt dichtgedraaid. De vraag is of hiermee ook de verleiding om te investeren verdwijnt. De provincie hoort graag uw ideeën en mening.