Drenthe verlengt subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

7 september 2015

Drenthe verlengt subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

De provincie Drenthe verlengt de subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ met een jaar. Boeren en eigenaren van (voormalige) agrarische gebouwen kunnen tot 1 september 2016 met subsidie asbestdaken vervangen in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Er is nog ruim 580.000 euro beschikbaar.

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbesthoudend daken verboden. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra ‘Ik roep iedereen binnen de doelgroep op om na te denken over vervanging van asbestdaken. Zeker nu er nog een gevulde pot met provinciaal geld beschikbaar is en het verbod op bezit van asbestdaken steeds dichterbij komt’.

In 2013 stelden Rijk en provincies subsidie beschikbaar voor het vrijwillig vervangen van asbestdaken door daken in combinatie met zonnepanelen. In Drenthe was ruim 970.000 euro beschikbaar. ‘Op dit moment is al ruim 83.000 m2 asbestdak verwijderd en 3,2 miljoen Wattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. In de afgelopen twee jaar is 375.000 euro subsidie verleend aan 83 projecten. ‘Het aangekondigde asbestverbod heeft in het eerste half jaar van 2015 geleid tot een spectaculaire toename in het aantal aanvragen’, aldus Stelpstra.

Voor informatie , downloaden aanvraagformulier en advies kan men terecht op www.asbestvanhetdak.nl of bij de telefonische Helpdesk van LTO (079 3252385).