Drenthe maakt werk van Regionale Energiestrategie

30 november 2018

Drenthe maakt werk van Regionale Energiestrategie

De Drentse gemeenten, provincie en waterschappen hebben met het ondertekenen van een intentieverklaring op donderdag 29 november het startsein gegeven voor het opstellen van een Drentse Regionale Energiestrategie (RES). Om tot de RES te komen is de Drentse Energietafel opgericht. Zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Drenthe,  nemen deel aan de Drentse Energietafel. Wij omarmen dit initiatief van harte.

Met de RES bundelen we de krachten voor een provincie breed en voortvarend klimaat- en energiebeleid. Tempo en daadkracht zijn nodig. We moeten van het aardgas af. Het voorkomen van ontwrichtende klimaatgevolgen vraagt om ten minste een verdrievoudiging van onze huidige inspanningen. Tegelijkertijd moeten we alle inwoners meer en tijdig bij dit proces betrekken. De RES moet een schone en duurzame energievoorziening tot een gezamenlijke keuze maken.

Klimaatakkoord

De RES is verbonden aan de uitvoering van het nieuwe Klimaatakkoord. Dit akkoord, waarover momenteel intensief wordt onderhandeld, zal eind 2018 of begin 2019 moeten worden bereikt. Het omvat de opgaven op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek voor alle sectoren. Voor alle dertig onderscheiden regio’s in Nederland moeten Regionale Energie strategieën worden opgesteld waarin deze opgaven worden uitgewerkt. Het accent ligt daarbij op de hernieuwbare opwek van elektriciteit en warmte en de aanpak van de gebouwde omgeving. Deze opgaven zullen ook ruimtelijk moeten worden vertaald. Voor sommige woonwijken moeten bijvoorbeeld warmtenetten worden aangelegd, terwijl andere vooral op elektriciteit worden verwarmd. Ook de ruimte die wordt geboden aan zonneparken en windenergie moet binnen de RES worden bepaald.

Het is de bedoeling dat het gehele proces – met de provincie, de twaalf gemeenten en de vier waterschappen aan het roer – het komende jaar al tot resultaten leidt. Dat is gezien de urgentie een begrijpelijk streven. Tegelijk ligt daar ook onze grootste zorg: hoe krijgen we de Drentse inwoners gedegen, ruim op tijd en voor de lange termijn aangehaakt?

Onze inzet

Wij maken ons daarom aan de Drentse Energietafel sterk voor twee dingen. Een voortvarende aanpak van de verduurzaming van de energievoorziening, maar ook voor een intensieve betrokkenheid van de Drentse samenleving. Het één kan namelijk niet zonder het ander, zo leert de ervaring. Daarnaast agenderen we nadrukkelijk de noodzaak voor extra inzet op energiebesparing en een grotere bijdrage van het bedrijfsleven. Met name de grootverbruikers. Juist deze bedrijven blijven in het klimaatakkoord in onze ogen nog teveel buiten schot. Duidelijke Drentse voorbeelden daarvan zijn de kolengestookte grasdrogerij in Ruinerwold en de oliewinning in Schoonebeek. Dit soort CO2 ‘toppers’ zullen in een totaalaanpak ook een plek moeten krijgen. We houden u op de hoogte…

Steunt u ons werk voor een duurzame energievoorziening? Word supporter!

Meer informatie

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/141417/De-Energietafel-gaat-Drenthe-van-het-gas-af-helpen