Drenthe loopt voorop in bouwen met sloopmateriaal

6 november 2018

Drenthe loopt voorop in bouwen met sloopmateriaal

Naar aanleiding van het Circulair Bouwevent Drenthe, dat  we samen met partners hielden op 1 en 2 november, plaatste het Dagblad van het Noorden onderstaand artikel over het hergebruik van sloopmaterialen.

Drenthe wil verder met circulaire bouw. Een tweedaagse manifestatie in Assen moet donderdag en vrijdag concrete doelen opleveren.

In Nederland geldt Drenthe al als een koploper op het gebied van circulair bouwen, grofweg gezegd nieuw bouwen met behulp van gebruikte en hernieuwbare materialen. Alle acht woningcorporaties in de provincie hebben afspraken gemaakt om aan de slag te gaan met circulaire projecten.

Het Hoogeveense Alfa-college was de eerste school in Nederland die was opgenomen in het Madaster (kadaster voor materialen), in Meppel worden vijftien sociale huurwoningen circulair gebouwd. Assen gaat aan de slag met het Havenkwartier. Het gebied moet een broedplaats worden voor circulaire ontwikkelingen.

Manifestatie

Het komt donderdag en vrijdag allemaal voorbij op de manifestatie die haar basis heeft in het Asser Havenkwartier. Uneto-VNI, Bouwend Nederland, Natuur- en Milieufederatie, gemeente Assen en provincie willen laten zien wat er allemaal gebeurt, maar ook inspireren en vertellen hoe circulair bouwen. ,,Uiteindelijke doel is dat we kunnen versnellen’’, zegt Alex van Oost van het Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (NICE).

De voordelen van bouwen met gebruikte materialen zijn groot: minder beroep op grondstoffen, een forse reductie van de hoeveelheid afval die de bouw produceert, minder uitstoot van CO2.

Er gebeurt veel in Drenthe, maar de markt moet vertrouwen krijgen, zegt van Oost. ,,Vertrouwen dat deze ontwikkeling niet een hype is, maar de business van de toekomst.’’

Stevige ambitie

Dat begint met ontdekken, inspireren en kennis opdoen. ,,De acht woningcorporaties die nu concreet aan de slag gaan, nemen een voortouw. Die moeten van alles ontdekken: van aanbesteden via ontwerpen naar bouwen. Er is geen handboek circulair bouwen en er zijn genoeg knelpunten om op te lossen. Maar uiteindelijk doe je dat door te doen en juist daarin is Drenthe erg goed: ‘laten we het gewoon maar doen’. Dat zit in deze provincie in het bloed.’’

Noordelijk verhaal

De verbouw van het Alfa-college in Hoogeveen, de vijftien woningen in Meppel gekoppeld aan de energieprestatie die die gebouwen moeten leveren, Van Oost noemt het in dit licht onderscheidende stappen. Maar het moet geen Drents verhaal blijven, zegt hij. ,,Het moet iets van het hele Noorden worden. Dan creëer je een markt en mogelijkheden om kennis te ontwikkelen.’’

Daarom vinden de organisaties het tijd om de handen ineen te slaan. Te laten zien wat er is en wat er kan gebeuren.

Politiek

De manifestatie in Assen gaat leiden tot een gemeenschappelijke agenda, hoopt Van Oost. ,,Dat we gezamenlijk concrete afspraken maken en zo een basis leggen voor de bouwsector om aan de slag te gaan met circulaire bouw. En tegelijkertijd ook om als markt een stevige ambitie uit te spreken richting de provinciale verkiezingen volgend jaar. Het samenspel tussen markt en overheid is nodig voor een echte doorbraak naar een circulaire bouweconomie.’’

Bron: Dagblad van het Noorden, 1 november 2018, door Richold Brandsma