Doe mee aan het Netwerk Ruimtelijke Ordening

18 april 2011

Doe mee aan het Netwerk Ruimtelijke Ordening

Mensen zijn vaak sterk betrokken bij hun (leef)omgeving en hebben veel kennis over de lokale situatie in huis. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt het belangrijk dat deze kennis en betrokkenheid een goede plek krijgen in het proces tot ruimtelijke planvorming. We hebben hiervoor in elke gemeente een Ruimtelijke Ordenings Netwerk opgezet.

Informeren
In elke Drentse gemeente hebben zich inmiddels vrijwilligers aangemeld om met ons mee te denken. Deze netwerken bestaan uit 10 tot 30 personen per gemeente, die op persoonlijke titel betrokken zijn.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de deelnemers aan het netwerk informeren elkaar over relevante ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. De informatie wordt vooral via internet (e-mail) met elkaar gedeeld. Daardoor kunnen de deelnemers meewerken op een moment dat het hen schikt en per onderwerp hun inzet bepalen. Als daar aanleiding toe is, wordt een uitwisselings- of informatiebijeenkomst georganiseerd.

Nieuwe ruimtelijke wetgeving
Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn veel bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening van de provincie doorgeschoven naar de gemeenten. Zo hoeven bestemmingsplannen niet meer door de provincie goedgekeurd te worden. Een toetsing ‘achteraf’ is hiermee komen te vervallen. Wij hopen door vroegtijdig bij gemeentelijke ontwikkelingen betrokken te zijn en mee te denken, bij te kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij willen dat graag samen met betrokken bewoners doen.

Meedoen?
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nmfdrenthe.nl o.v.v. naam, adres en de toevoeging ‘aanmelding R.O.-netwerk in de gemeente …’. Vermeld zo mogelijk ook iets over uw motivatie en achtergrond. Als u zich aanmeldt krijgt u meer informatie over het R.O.-netwerk toegezonden. Alle deelnemers aan het R.O.-netwerk krijgen ook onze nieuwsbrief de Ziezo! toegestuurd.