Derde nummer DOEN in teken lokale duurzame energie

25 juni 2012

Derde nummer DOEN in teken lokale duurzame energie

Het derde nummer van het magazine Doen is uit. Het magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe. Ditmaal heeft  Doen een speciaal thema: lokale duurzame energie. Decentrale opwekking van duurzame energie leeft zowel bij bedrijven als bij inwoners.

Vooral inwoners zijn hard bezig zich in allerlei groepen te verenigen. Soms met het idee om samen energiebesparende maatregelen of zonnepanelen in te kopen. Soms met de ambitie om een bedrijf te gaan worden. Bijvoorbeeld door alleen of samen met bedrijven decentraal energie op te gaan wekken als energieleverancier voor en door de eigen regio, in coöperatie vorm of als BV.

Natuur en Milieufederatie Drenthe ziet deze beweging als een grote kans, ook voor het Drentse bedrijfsleven. Samen met de lokale initiatieven kunnen bedrijven smart grids vormen en duurzame inkoop en productie regelen. Maar de initiatieven bieden meer kansen, voor advies bijvoorbeeld of grootschalige levering van energiebesparende producten en duurzame energiesystemen.

In dit magazine stellen we een aantal initiatieven aan u voor en laten we zien op welke manier deze initiatieven worden ondersteund. We laten initiatieven zien uit Hooghalen en de Veenkoloniën. U maakt kennis met het Servicepunt Hier Opgewekt Drenthe, een ondersteuningspunt voor lokale initiatieven van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en met de Drentse Energie Organisatie.

En u leest hoe de noordelijke provincies met het project SLIM lokale leveranciers verbinden met lokale initiatieven. Ook de veelbesproken windenergie komt aan bod in een speciaal dubbelinterview tussen Arthur Vermeulen van Readthuys en Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.