De voedselagenda voor Noord-Nederland

20 september 2018

De voedselagenda voor Noord-Nederland

De drie noordelijke Natuur en Milieufederaties en de makelaars Jong Leren Eten presenteren samen de vernieuwde Voedselagenda voor een gezond en duurzaam voedselbeleid. Met de ingrediënten uit deze agenda kunnen bestuurders van provincies, gemeenten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de nodige voedseltransitie. De voedselagenda gaat uit van deze Schijf van Vijf; Duurzaam, Lokaal, Gezond, Circulair en Sociaal.

Met de Voedselagenda sluiten we aan bij de oproep uit de kamerbrief van Minister Schouten van afgelopen april 2018. Hierin wordt genoemd dat de meerwaarde van voedselbeleid ten opzichte van landbouw-, klimaat-, natuur en volksgezondheidsbeleid is dat “dit de consument en het voedselsysteem als uitgangspunt neemt, waardoor het verband tussen consumptie en productie beter zichtbaar wordt”.

Eten is één van de belangrijkste dingen in ons leven. Toch weten veel mensen niet wat gezond en duurzaam eten is. Wij zijn vervreemd van ons voedsel en de boeren die het produceren. De belangstelling van de consument voor gezonde en duurzame voeding neemt echter toe. Deze toename kunnen we versnellen. In 2016 en 2017 hebben Groningen en Drenthe samen met diverse voedselinitiatieven toegewerkt naar een Groningse en Drentse voedselagenda. In 2018 is Friesland aangehaakt. Samen hebben we een vernieuwde Voedselagenda opgesteld met kansrijke thema’s voor de verduurzaming van het Noord-Nederlandse voedselsysteem.

De Voedselagenda is nu te downloaden (pdf) en reiken we uit op 16 oktober bij de Meet & Eat inspiratiebijeenkomst voor voedselbeleid.

Voedsel als beleidsthema
Om voedsel als thema voor gezondheid en duurzaamheid neer te zetten, moeten overheden en bestuurders vanuit zorg, onderwijs en bedrijfsleven het gaan opnemen in hun beleid. De noordelijke Natuur en Milieufederaties en makelaars Jong Leren Eten willen hen hierbij helpen. Daarom organiseren we op  16 oktober, Wereldvoedseldag, een inspiratiemiddag over voedselbeleid in Noord-Nederland. Deze middag is voor bestuurders en beleidsmakers, ondernemers en iedereen die nauw betrokken is bij voedselinitiatieven in Noord-Nederland.

Keynote-speaker Lucas Simons zal ons zijn visie geven op de voedseltransitie en de kansen hiervoor in Noord-Nederland. Lucas Simons is directeur van NewForesight & ForeFinance. Innovatie en verandering op grote  schaal in de landbouw en de voedselsector is zijn persoonlijke missie. Lucas’ motto is: als je de uitkomst echt wil veranderen, dien je de spelregels te veranderen. Simons is auteur van het succesvolle boek ‘Changing the Food Game’.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar onze website.

De Voedselagenda en inspiratiemiddag zijn een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Groningen, Friesland en Drenthe en de makelaars Jong Leren Eten van IVN Noord, GGD Drenthe,  Groningen en Fryslân.