Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe goed ontvangen

17 december 2020

Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe goed ontvangen

Met de Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe deed de Natuur en Milieufederatie Drenthe een oproep aan overheden, ondernemers, maatschappelijk organisaties en burgers om samen vorm te geven aan een gezonde en duurzame provincie waarin we ons richten op een brede welzijnsagenda op basis van een nieuwe Drentse maat: het Bruto Drents Geluk.

Het is mooi om te zien dat ook de politiek positief reageert op de agenda. De Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, en de SP hebben een motie ingediend om de Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel te gebruiken voor nieuw beleid en om afspraken te maken die nodig zijn in de huidige en komende (post-)coronaperiode. Het College van Drenthe heeft deze omarmd en toegezegd hier mee aan de slag te gaan.

Ook collega natuurorganisaties hebben de Groene Agenda ondersteund. Onder andere de Ledencommissie Drenthe van Natuurmonumenten ondersteunt deze Agenda van harte. Zelf gaan we ook met de agenda aan de slag. Dat zullen we doen door de samenwerking aan te gaan met lokale initiatieven en in de vorm van concrete projecten. Ook willen we de impact van de groene herstel agenda en de beweging van onderop inzichtelijk maken. We willen laten zien dat het anders kan. Voor een groen, sociaal en duurzaam Drenthe.

Wordt volgend jaar zonder meer vervolgd…

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe