Das & Boom in actie tegen kabinetsbeleid

7 juni 2011

Das & Boom in actie tegen kabinetsbeleid

De Vereniging Das & Boom heeft zichzelf nieuw leven ingeblazen. Ze is een actie gestart tegen het natuurbeleid van dit kabinet. Kern van de actie van Das & Boom is om de kabinetsvoornemens voor drastische bezuinigingen op het natuurbeleid via juridische middelen gewijzigd te krijgen.

Nederland heeft allerlei Europese en internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit en verschillende verdragen daarover onderschreven. Dit geheel kan Nederland onder het mom van bezuinigen niet zomaar aan de kant schuiven. Das & Boom wil al het mogelijke doen om dit via de rechter te blokkeren.

Iedereen kan de actie steunen door natuurrechten te kopen. De opbrengst besteedt Das & Boom aan de financiering van rechtszaken tegen de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet. Daarnaast roept Das & Boom mensen op via de website Blekerleaks informatie aan te dragen die belangrijk is voor de rechtszaak.

Veel reacties
De actie slaat aan. Via de natuurrechten is in korte tijd meer dan 100.000 euro voor deze actie binnengehaald. Dit geeft aan dat er veel sympathie en steun is voor deze inzet.

Binnen de natuurbeschermingskringen roept de actie ook vragen en discussie op. Natuurorganisaties worden door tegenstanders vaak, en maar al te graag, in de hoek van juridische bezwaar- en amokmakers gedrukt. Staatssecretaris Bleker maakt er bij tijd en wijle bovendien ook nog een sport van om het werk van natuurorganisaties in twijfel te trekken. De actie van Das & Boom trekt ongetwijfeld veel media-aandacht en kan deze negatieve beeldvorming versterken. Of het kabinet via de rechter op een groener spoor gebracht kan worden, is bovendien onzeker. Het geheel kan dus ook averechts uitpakken.

Samenwerking kent ook zijn grenzen
Das & Boom heeft even geen boodschap aan deze discussie. Dat is ook hun goed recht. Als het kabinet de bijl zo rigoureus in het natuurbeleid zet, moet het ook voorbereid zijn op dit soort tegenreacties uit de samenleving. Daarbij past ook dat een organisatie als Das & Boom de rechter mag vragen te toetsen of Nederland zich aan zijn afspraken houdt.

De natuurbescherming zet overleg en samenwerking vanuit verschillende belangen nog steeds voorop. Dat zal ze ook de komende tijd blijven doen en uitstralen. Maar ze heeft ook de taak om het publiek te informeren over de grote gevolgen die de aangekondigde bezuinigingen voor de natuur hebben.

Meer informatie
Informatie over de activiteiten van Das & Boom, mediaberichten en de natuurrechten vindt u op de website van Das & Boom.