Coöperatie Duurzaam Drijber draagt zorg voor eigen omgeving

18 maart 2019

Coöperatie Duurzaam Drijber draagt zorg voor eigen omgeving

Door Corina Onderstijn

Vanuit de Energiewerkplaats Drenthe helpen we startende energie-initiatieven op weg. Een jaar geleden werden we benaderd door een werkgroep in Drijber. De werkgroep wilde samen met het sportpark in aangrenzend Wijster een postcoderoos-installatie realiseren.

In mei 2018 hebben ze hiervoor Coöperatie Duurzaam Drijber opgericht. De nieuwe bestuursleden namen zich voor zich te richten op duurzaamheid in de breedte, met zowel aandacht voor energie, omgeving, natuur, en groen.

De installatie van het in eerste instantie beoogde grote zonnedak bleek wegens allerlei redenen een traject van lange adem. Intussen hebben de initiatiefnemers allerlei andere activiteiten opgezet.

Zonnepanelen

Afgelopen zomer ging de eerste actie van start: een collectieve inkoop waarbij dorpsbewoners voor een voordelig tarief bij een lokale ondernemer zonnepanelen voor eigen dak konden aanschaffen – met meerdere gerealiseerde installaties als resultaat.

Nestkasten en de strijd tegen de eikenprocessierups

Vorige maand ging de coöperatie met 11 vrijwilligers een dag lang op pad met shovels en verreikers om 67 nestkasten op te hangen in en om het dorp. De kasten zijn mezenkasten, bestemd als veilige plek voor koolmezen om te broeden en jongen groot te brengen. Koolmezen eten graag eikenprocessierupsen en verkleinen zo de populatie van deze hinderlijke rupsensoort, die eerder voor een plaag zorgde in Drijber en een aantal andere dorpen.

Een filmpje hiervan is te zien op: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143906/Op-Tjak-Drijber-gaat-strijd-aan-met-eikenprocessierups

Warmtelekken opspeuren

Enkele bestuursleden gingen in de winter op pad met een warmtecamera, om warmtelekken te vinden bij huizen in het dorp. Maandag 15 april organiseren ze een avond met uitleg over de foto’s en welke soorten isolatie een oplossing kunnen bieden. Want met warmte gaat ook geld verloren!

Bloemrijke bermen, insectenhotels, voedselbos

De coöperatie is ook sinds kort in gesprek met de gemeente, Landschapsbeheer Drenthe én het waterschap over ecologisch bermbeheer. De wens is om delen van bermen langs het kanaal in te zaaien met meerjarige bloemmengsels – iets wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit. Tijdens deze actie krijgen dorpsgenoten de mogelijkheid om ook de biodiversiteit in hun eigen tuin te verbeteren.

Met hetzelfde doel voor ogen zullen samen met de basisschool insectenhotels door het dorp worden verspreid. Zo wordt Drijber insectvriendelijker. En die insecten kunnen weer helpen bij het voedselbos waarvoor de coöperatie op zoek is naar een nabije locatie.

En de Energiewerkplaats?

Wij juichen bewonersinitiatieven met zoveel mooie plannen en acties toe en staan ze graag bij – steeds verder vanaf de kantlijn naarmate de coöperatie beter in staat is dit soort acties zelf te organiseren. En natuurlijk kunnen we inspringen als er specialistische kennis nodig is. We hopen dat Drijber andere groepen mensen inspireert om ook in actie te komen voor hun eigen woon- en leefomgeving en dan staan wij weer klaar om dingen te helpen opstarten.