Code rood voor natuur

31 oktober 2017

Code rood voor natuur

Vandaag is in Den Haag de petitie ‘Code rood voor de natuur’ aangeboden aan de regering en Tweede Kamer. De enorme afname van de vliegende insecten was voor de bekende tv-tuinman Lodewijk Hoekstra aanleiding tot start van deze petitie.  Deze leverde in een week al bijna 25.000 steunbetuigingen op.

Negen Kamerleden van verschillende partijen namen vandaag in Den Haag deze petitie in ontvangst. De petitie roept Kabinet en parlement op de soortenrijkdom beter te beschermen en natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid.

De ongerustheid over de afname van de biodiversiteit leeft breed. Het regeerakkoord scoort echt te mager op het onderwerp natuur. De Natuur en Milieufederaties staan dan ook vierkant achter deze actie. Een actie die de kersverse regering niet kan negeren.

De oplossingen voor het probleem liggen echter niet alleen bij de Haagse politiek. Ook dichter bij huis zullen we hiermee aan de slag moeten. Code rood is dus eveneens een oproep aan waterschappen, provincie, gemeente, landbouworganisaties én burgers.

Ook als Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan we hier de komende tijd werk van maken:

  • In november organiseren we samen met groot aantal natuurorganisaties de Manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Met deze manifestatie voor onder andere bestuurders en ambtenaren van Drentse overheden zetten we het soortenrijker beheer van het buitengebied in de schijnwerpers.
  • In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen roepen we gemeenten op in te zetten op gifvrij en natuurvriendelijke groenbeheer. Juist op gemeentelijk niveau liggen hier kansen.
  • In de komende periode zullen we ook extra aandacht vragen voor vermindering van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Vervuiling van oppervlaktewater is immers één van de oorzaken van de achteruitgang van soorten.
  • Tot slot geven we samen met onder anderen Drentse waterschappen ook voorlichting aan inwoners die met maatregelen rond eigen huis en tuin hun steentje kunnen bijdragen.

Op alle niveaus liggen er dus mogelijkheden en urgentie voor actie. Drentse bestuurders kunnen hier morgen concreet mee aan de slag. Wilt u weten hoe? Kijk dan op de onderstaande links. Wij houden u op de hoogte!

Meer informatie

De petitie nog tekenen? Dat kan hier

Aan de slag met een gifvrije tuin? Hier staan alle tips op een rij…

Onze tips voor een duurzaam verkiezingsprogramma zijn hier terug te lezen…

Heel Drenthe Zoemt
Binnen het project Heel Drenthe Zoemt vragen we sinds deze zomer al aandacht voor biodiversiteit en de bescherming van natuur in berm en boerenland. Meer weten? Kijk dan op www.heeldrenthezoemt.nl of www.facebook.com/heeldrenthezoemt