Circulaire bouw in de Noordelijke praktijk

23 januari 2018

Circulaire bouw in de Noordelijke praktijk

Tijdens de bijeenkomst ‘Gangmakers on Tour – Baanbrekend Bouwen’ hebben we besproken wat de kansen zijn van circulair bouwen in Drenthe, waar bedrijven zelf kunnen beginnen en welke uitdagingen er in dit vroege stadium nog zijn. Een mooie voorzet van drie voorlopers die al stappen hebben gezet. Maar er zijn nog meer voorbeelden van circulaire initiatieven in de provincie. Initiatieven die stuk voor stuk tot de verbeelding spreken en handvatten kunnen bieden voor andere ondernemers. Kortom: tijd voor een lijstje! Gaandeweg zullen we steeds meer kunnen toevoegen aan dit overzicht.


NICE:

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). In het afgelopen ‘opstart’ jaar hebben meer dan 40 studenten in verschillende projecten samengewerkt aan praktische oplossingen op het gebied van circulair bouwen en renoveren, wijkparticipatie in een circulaire maatschappij, en inzicht in grondstofstromen voor circulair facilitair management en vastgoedbeheer.

In eerste instantie werkten er met name studenten uit de opleiding Built Environment (HBO) en Bouw&Infra (MBO) en betrof het vooral vraagstukken uit het domein van Bouw & Ruimte. Zij hebben gewerkt aan de volgende projecten van betrokken opdrachtgevers:

  • Circuleer Café, onderzoek en ontwerp van circulaire inrichting van BG-ruimte in de Gasfabriek Meppel, in opdracht van B+O architecten en i.s.m. Drentea.
  • Volta 2020, onderzoek toepassing circulair bouwen in transformatie bestaand gebouw Alfa-college Hoogeveen, in opdracht van Alfa-college Hoogeveen en i.s.m. ICS adviseurs en Brinks Bouwadvies.
  • Zernike GREEN campus, onderzoek ruimtelijke consequenties en mogelijkheden van verwaarden van grondstofstromen op Zernike Campus in opdracht van Facilitair Bedrijf Hanzehogeschool Groningen en i.s.m. SUEZ.

Inmiddels werken ook studenten Bedrijfseconomie, Facility Management, en Human Technology aan Circulaire Economie in NICE verband. Meer informatie over de portfolio van NICE is te vinden op de website en hun Facebookpagina.


Andere Circulair bouwprojecten in Drenthe:

Momenteel worden er, los van de particuliere initiatieven, in de regio meerdere Circulair Bouwprojecten voorbereid en uitgevoerd.

  1. Interzorg gaat dit jaar in samenwerking met vele partners een nieuw facilitair centrum bouwen in Assen, dat voor 90% uit hergebruikte materialen bestaat, modulair is ontworpen en circulaire systemen herbergt, zoals warmte en water terugwinning uit keuken en was processen etc. Daarnaast wordt zowel het gebouw als inrichting in gebruik genomen, geleased en bewust niet zelf aangeschaft – van bezit naar gebruik!  Dit is een absoluut uniek samenwerkingsproject in onze regio.
  2. Werklokaal Borger staat op het punt om gebouwd te gaan worden – een vrijwel volledig circulair pand waarin kleine ondernemers zitting kunnen gaan nemen. Het is modulair ontworpen, multifunctioneel en gebouwd met verschillende biobased en hergebruikte materialen.