Circulair Bouwevent Drenthe van start

1 november 2018

Circulair Bouwevent Drenthe leidt tot samenwerkingsverband

Het Circulair Bouwevent Drenthe vond plaats op 1 en 2 november 2018. Er werden allerlei activiteiten zoals lezingen en workshops georganiseerd in het Havenkadegebied in Assen. Met de diverse activiteiten willen de organisatoren bedrijven en opdrachtgevers concrete en praktische handvatten bieden om circulair bouwen toe te passen. Op de toepasselijke locatie, de TDI garage in Assen, gaf gedeputeerde Henk Brink de aftrap voor het event. “De knop moet om in de bouwsector. Meer hergebruik, minder restmaterialen en zelfs een sluitende kringloop in de bouw is mogelijk,” aldus de gedeputeerde. De uitkomst van het Bouwevent is de samenwerking Drenthe Bouwt Circulair.

Assen als koploper

Gea Smith, wethouder van gemeente Assen, vertelde hoe het Havenkadegebied dient als proeftuin voor circulair bouwen. De gemeente heeft circulariteit als een van de speerpunten in het actieplan en met een pilot voor een van de eerste aardgasvrije wijken lopen zij voorop in Nederland. “We moeten tempo maken met de energietransitie,” aldus de wethouder.

Het goede voorbeeld

Keynote speaker directeur Onno Dwars van Ballast-Nedam deed er in zijn lezing nog een schepje bovenop: “Elk niet energieneutraal gebouw dat we nu bouwen is een milieudelict.” In zijn lezing gaf Dwars allerlei voorbeelden hoe zijn bedrijf op innovatieve wijze circulaire projecten uitvoert. In deze vastgoedprojecten is aandacht voor de wijze van bouwen, circulair, met biobased materialen die weer opnieuw te gebruiken zijn. Daarnaast zorgt de aandacht voor gezondere bouwstoffen en een groenere leefomgeving voor een betere levenskwaliteit voor de bewoners.

Symbolische start van aanpak Havenkadegebied

Er werden tijdens het event verschillende activiteiten gestart op locaties rondom het Havenkadegebied in Assen. Met een presentatie en workshop van TNO over Eurydice, een praktijkcasus uit Oosterwolde, voorbeeldprojecten van woningcorporaties en een circulaire matchmaking tussen bedrijven en studenten was er veel te doen en te beleven. Met een goede opkomst en enthousiaste reacties is het event zeker geslaagd te noemen.

Het strohuis aan de Havenkade.

Met de bouw van een strohuis aan de Havenkade werd de symbolische eerste stap gezet tot de circulaire aanpak van het Havenkadegebied. Er werden workshops strobouw gegeven en het strohuis werd opgeleverd tijdens het slotfestijn van het Circulaire Bouwevent Drenthe op vrijdagmiddag 2 november.

Het evenement rond circulair bouwen was een gezamenlijk initiatief van Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland, NVBU, NICE, gemeente Assen en provincie Drenthe.

Deelnemers van het Bouwevent bij het Biosintrum in Oosterwolde.