Chemievrij beheer kunstgrasvelden goed mogelijk

6 augustus 2018

Chemievrij beheer kunstgrasvelden goed mogelijk

In het project ‘Chemievrij beheer van sportvelden in Drenthe en Overijssel’ doen gemeenten in Drenthe en Overijssel ervaring op met het chemievrij beheer van sportvelden. De nadruk ligt daarbij op natuursportvelden. Recent bleek dat op veel kunstvelden algen en mossen ook chemisch worden bestreden. Gelukkig is ook op kunstgrasvelden chemievrij beheer mogelijk…

Kunstgrasvelden vormen een voedingsbodem voor algen en mossen. Vooral algen veroorzaken gladheid op hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden. Uit een studie in opdracht van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) blijkt dat beheerders te weinig kennis hebben over algenbestrijding en de regelgeving ten aanzien van biocidengebruik. Op veel velden worden chemische middelen gebruikt die niet zijn toegelaten als biocide op kunstgras. Momenteel heeft slechts één middel een toelating voor gebruik tegen algen op kunstgras.

Chemievrij beheer van kunstgrasvelden draagt bij aan vermindering van het risico op uit- en afspoeling van chemische middelen. Dit is van belang voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Drenthe.

De regelgeving schrijft voor dat wordt gewerkt volgens IPM, Integrated Pest Management. Concreet houdt dit in dat bij voorkeur wordt gewerkt met niet-chemische bestrijdingsmethoden. Pas als de andere methoden niet het gewenste resultaat geven, mogen chemische middelen worden ingezet. Tijdens de bijeenkomst op 21 juni jl. over algenbestrijding op kunstgrasvelden, georganiseerd door de BSNC, bleek dat er niet-chemische methoden beschikbaar zijn. Zo kunnen slepen, borstelen en bladblazen helpen om problemen met algen, mos en onkruid te voorkomen. Daarnaast zijn er veelbelovende ervaringen met bestrijding van algen met heet water.

Verbod 2020

In november 2015 is de landelijke Green Deal voor duurzame beheermethoden voor sport ondertekend. Bij de sport betrokken organisaties verklaarden door ondertekening zich te zullen inzetten voor vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden, waaronder kunstgrasvelden. In 2020 komt er een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden.

Meer informatie

Lees hier de studie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden.

Bekijk hier het verslag en de presentaties van de bijeenkomst ‘Algenbestrijding op kunstgrasvelden’.

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van onze en andere Drentse initiatieven rondom chemievrij beheer? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief…