Brede coalitie wil stop op intensivering melkveehouderij

19 januari 2016

Brede coalitie wil stop op intensivering melkveehouderij

Een brede groep organisaties luidt de noodklok over de intensivering en groei van de melkveehouderij. Ze roepen staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam op te kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij en dit vast te leggen in een nieuwe wet.

De ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu. Er staan steeds minder koeien in de wei, en de biodiversiteit op het platteland neemt af. De grutto, bij uitstek een Hollandse weidevogel, wordt ernstig bedreigd. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo ruimschoots is overschreden, de mest klotst al over de dijken, zonder ingrijpen gaat uitbreiding en intensivering onverminderd door.

Staatssecretaris Martijn van Dam moet volgens de groene organisaties nu kiezen voor grondgebondenheid in de melkveehouderij en zo een rem zetten op de groei van de afgelopen jaren. Het aantal koeien wordt dan gekoppeld aan de hoeveelheid beschikbare grond. Zo kan de boer zijn mest op zijn eigen land kwijt. Boeren die nu al grondgebonden zijn hoeven niet te krimpen vindt de coalitie van milieu- en natuurorganisaties.

Een grondgebonden veehouderij lost het mestprobleem op, geeft de natuur meer ruimte en schept voor burgers en boeren een gezonde leefomgeving.

De veestapel is vooral gegroeid doordat vorig jaar het melkquotum is losgelaten. Er kwamen alleen al in 2015 50.000 melkkoeien en 38.000 stuks jongvee bij, de mestproductie is daarmee sterk gestegen.

De coalitie bestaat uit:

  • Wereld Natuur Fonds
  • Natuurmonumenten
  • Vogelbescherming Nederland
  • Landschappen NL
  • De Natuur en Milieufederaties
  • Milieudefensie
  • Natuur & Milieu

Twitterprotesttwitterstorm
Om een duidelijke boodschap over te brengen naar de staatssecretaris, roept de coalitie op tot een twitterstorm aan het adres van Martijn van Dam en de leden van de regiegroep melkveehouderij.

Twitter woensdag 20 januari mee vanaf 10.00 uur naar staatssecretaris Martijn van Dam en leden van de regiegroep. Roep hen op om nu met maatregelen te komen voor een toekomstbestendige en grondgebonden melkveehouderij. Je kunt de tweets richten aan @martijnvdam, @Kees_Romijn (voorzitter vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland) en @ZLTO (en voorzitter Hans Huijbers – omdat in Noord Brabant de fosfaatproblemen het grootst zijn). Gebruik bij elke tweet #grondgebonden. Ook kun je de tweets van de Natuur en Milieufederatie Drenthe retweeten, bekijk ze hier.

Enkele voorbeeld-tweets (maar wees vooral creatief):

  • Koeien verdwijnen in de stal en weidevogels uit de wei. @martijnvdam. Kies voor een #grondgebonden melkveehouderij.
  • Door ongebreidelde groei van het aantal koeien stapelen problemen zich op. @martijnvdam Kies voor #grondgebonden melkveehouderij.