Braakliggende grond: kansrijk of bodemloze put?

17 december 2013

Braakliggende grond: kansrijk of bodemloze put?

Steeds vaker zien we braakliggende terreinen. Braakliggende terreinen kosten geld en leveren niks op. Tegelijkertijd zijn er talloze creatieve en inspirerende ideeën voor nieuwe, tijdelijke functies voor dergelijke terreinen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept gemeenten, projectontwikkelaars en inwoners van Drenthe op om hier gezamenlijk werk van te maken.

Een goede mogelijkheid voor braakliggende terreinen, waar tot nu toe nog geen gebruik van wordt gemaakt, is ‘tijdelijke natuur’. Het probleem met tijdelijke natuur was de Flora- en Faunawet. Als een terrein geschikt gemaakt was voor tijdelijke natuur en beschermde soorten (met name vogels) erop afgekomen waren, dan mocht je ze niet zomaar ‘verwijderen’. Mede daarom hielden eigenaren de begroeiing op dergelijke terreinen kort. Dit levert naast renteverliezen dan ook beheerskosten op.

Tijdelijke natuur
Om deze situatie te doorbreken, is het sinds 2011 voor terreineigenaren mogelijk om onder voorwaarden een ontheffing aan te vragen om zo’n tijdelijk natuurgebied aan te leggen. Met deze ontheffing mag een eigenaar op het moment van ingebruikname van het terrein, de beschermde soorten verplaatsen of verwijderen. Voorwaarde is dan wel dat er gedurende de braakliggende periode natuurontwikkeling heeft plaats gevonden. Zo profiteert de natuur zolang het kan, en is de terreineigenaar gevrijwaard van problemen met de Flora- en Faunawet: een absolute win-win situatie.

Naast tijdelijke natuur zijn er nog allerlei andere tijdelijke bestemmingen denkbaar. In Drenthe zijn daartoe ook al enkele initiatieven genomen. Een mooi voorbeeld is het project van de bewoners van Bergierslanden in Meppel. Zij richten een braakliggend stuk grond in als recreatieterrein in overeenstemming met gemeente en Bouwfonds Ontwikkeling.

Kent u voorbeelden?
Wij nemen nu het initiatief om grondeigenaren, beleidsmakers en mensen met ideeën bij elkaar te brengen. Samen kunnen we inspiratie opdoen en een start maken met plannen voor braakliggende terreinen in Drenthe. Bij deze roepen we u op om een bijdrage te leveren. Kent u voorbeelden van braakliggende gronden, waarvoor volgens u een tijdelijke bestemming gevonden moet worden? Laat het ons weten. Stuur een email met uw voorbeelden en contactgegevens naar communicatie@nmfdrenthe.nl. Met deze input organiseren we begin 2014 een inspiratiebijeenkomst waarvoor u uiteraard ook wordt uitgenodigd.