Boerderijen om trots op te zijn

18 april 2013

Boerderijen om trots op te zijn

De huidige schaalvergroting in de melkveehouderij heeft invloed op het Drentse landschap. In dit kader hebben we samen met LTO Noord een gezamenlijke Drentse aanpak ontwikkeld voor de schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit, genaamd ‘Boerderijen om trots op te zijn’. De agrarische sector en het landschap zijn in Drenthe immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Samen met LTO Noord en met Drentse gemeenten werken we nu aan een nadere verkenning en uitwerking van deze voorgestelde Drentse aanpak. We kijken naar de mogelijkheden om deze aanpak te implementeren en om te zetten in beleid.

Daarbij wordt onder meer bekeken hoe een gemeente haar regierol kan vervullen bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.  Verschillende Drentse gemeenten hebben deze rol inmiddels opgepakt.  Op 23 april jl. hebben we in dit kader samen met LTO Noord en de KNHM Afdeling Drenthe een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren van de afdelingen ruimtelijke ordening en vergunningverlening georganiseerd. Besproken is op welke wijze gemeenten sturing kunnen geven aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en eerste ervaringen zijn met elkaar gedeeld.

De KNHM, provincie Drenthe en het Ontwikkelingsfonds LTO Noord ondersteunen het project ‘Boerderijen om trots op te zijn’ met een financiële bijdrage.