Boerderijen om trots op te zijn: deel 2

17 februari 2014

Boerderijen om trots op te zijn: deel 2

Schaalvergroting in de melkveehouderij is in Drenthe actueler dan ooit. Deze schaalvergroting heeft invloed op de kwaliteiten van het landschap in Drenthe. Reden voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe om samen met LTO Noord te werken aan de ruimtelijke inpassing van de melkveehouderij.

Eind 2011 hebben we in de eerste brochure ‘Boerderijen om trots op te zijn’ voorstellen gedaan voor een Drentse aanpak van schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit. De afgelopen jaren hebben we samen met LTO Noord en gemeenten gewerkt aan de implementatie van de Drentse aanpak en het omzetten in gemeentelijk beleid.

Actueel
Veel melkveehouderijbedrijven hebben de afgelopen jaren bij de provincie een vergunning voor de uitbreiding van hun bedrijf aangevraagd. In dit kader hebben we recent samen met de Groenmanifestpartners en de provincie het Beleidskader Stikstof 2.0 gepresenteerd. Maar de schaalvergroting en de gevolgen daarvan voor het landschap hebben al langer onze aandacht.

Onze ervaring is dat de implementatie van de Drentse aanpak tijd nodig heeft. In de tweede brochure, die we nu hebben uitgebracht, vertellen we onze bevindingen tot nu toe. Ook doen we aanbevelingen gericht op de verdere uitrol van deze aanpak in Drenthe.

Meer informatie