Boerderijen om trots op te zijn

8 december 2011

Boerderijen om trots op te zijn

Binnenkort verschijnt de brochure Boerderijen om trots op te zijn. In deze brochure doen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en LTO Noord voorstellen voor een Drentse aanpak bij schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit.

Schaalvergroting
Schaalvergroting in de melkveehouderij in Drenthe is een ontwikkeling die al geruime tijd aan de gang is en de komende jaren doorzet. Alle Drentse gemeenten hebben met deze ontwikkeling te maken. De vraag is: hoe zorg je dat de schaalvergroting zo plaatsvindt dat de melkveehouderijen in het Drentse landschap passen en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Melkveehouderijen als logisch onderdeel van het landschap.

Drentse aanpak
In het project ‘Smaakmakende boerderijen in ’t Olde landschap’ heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met LTO Noord de mogelijkheden verkend voor ruimtelijke inpassing van schaalvergroting in de melkveehouderij. Dit heeft geresulteerd in een aantal voorstellen voor een Drentse aanpak. Deze voorstellen, de bevindingen en aanbevelingen van het project staan beschreven in de brochure Boerderijen om trots op te zijn.

Brochure
Wij verspreiden de brochure binnenkort onder ambtenaren en bestuurders van Drentse gemeenten en de provincie. De brochure is dan ook te downloaden via www.nmfdrenthe.nl. Wie de brochure graag digitaal via de e-mail wil ontvangen, kan een bericht sturen aan info@nmfdrenthe.nl onder vermelding van ‘brochure Boerderijen om trots op te zijn’.