Blog: Mee(kijken) met de Energiewerkplaats Drenthe

14 mei 2018

Blog: Mee(kijken) met de Energiewerkplaats Drenthe

Elke week zijn de begeleiders van energie-initiatieven van de Energiewerkplaats Drenthe* op pad in de regio om lokale bewonersgroepen te helpen met het verduurzamen van hun buurt, wijk of dorp.

In Drijber is een werkgroep druk in de weer om de coöperatie Duurzaam Drijber op te richten. Deze coöperatie richt zich niet alleen op energiemaatregelen in het dorp maar ook op het realiseren van een eigen voedselbos.

De afgelopen weken hebben we vanuit de Energiewerkplaats meegedacht met de coöperatie over een serie activiteiten, die ze kunnen gaan rollen. Zo wordt bijvoorbeeld allereerst dinsdagavond 29 mei de formele oprichting van de coöperatie feestelijk gevierd.

Het wordt een avond waarop dorpsbewoners – onder genot van een hapje en een drankje -informatie kunnen inwinnen, maar ook direct over kunnen gaan tot actie. Zo kunnen ze lid worden van de coöperatie, overstappen op duurzame energie of zich inschrijven als deelnemer aan de geplande postcoderoos die reeds in samenwerking met de sporthal in het aangrenzende dorp Wijster wordt verkend.

 

*Binnen Energiewerkplaats Drenthe werken de volgende partners samen: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI, Buurkracht, SEN (Samen Energie Neutraal) en de Hanzehogeschool Groningen.