Bijenwerkdag Nederland Zoemt

6 februari 2018

Bijenwerkdag Nederland Zoemt

Door: Monica Wesseling

Heerlijk toch, zo’n zomerse tuin, balkon of park vol zoemende bijtjes. Die allereerste hommels die het voorjaar inluiden en nijvere bijen, druk bouwend en metselend aan hun nest. Bijen en hommels (ook bijen) fascineren, brengen de natuur tot leven en zijn nog nuttig ook. Ze zorgen voor bestuiving, ook van onze voedselgewassen…

Ze verrijken, maar het gaat niet goed met onze wilde bijen. Van de 358 soorten die ons land telt, is de helft bedreigd. De belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan nestgelegenheid en voedsel. We zijn te netjes. De tuinen en balkons zijn versteend en opgeruimd en ook op het platteland met zijn gladde weilanden en bespoten akkers valt voor insecten weinig te halen.

“Net als honingbijen, kunnen ook wilde bijen steken. Zelden echter ‘met succes’. De angels van de meeste wilde bijen zijn zo klein dat ze nauwelijks door een blad kunnen steken. Hommels kunnen wel door de huid steken maar zullen dat alleen doen als ze zich echt bedreigd voelen.”

We kunnen helpen

Het gaat niet best, maar gelukkig kunnen we er wat aan doen. Iedereen: gemeenten, bedrijven boeren én burgers. Samen kunnen we het verschil maken, te beginnen op de bijenwerkdag op 9 en 10 maart.

Op die dag kan iedereen aan de slag, in elke provincie op meerdere locaties. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er dan bijenhotels gebouwd en steilwandjes aangelegd. De voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) moet in dat weekend worden verbeterd door planten te zaaien en struiken te planten. Meld je aan op nederlandzoemt.nl

Zelf doen

De bijenwerkdag is natuurlijk ook ideaal om te horen wat je zelf kunt doen om de bijen te helpen. Moeilijk is dat niet. In vrijwel elke (zonnige) tuin past een bijenhotel. Op www.bestuivers.nl/bijenhotels lees je hoe een goed hotel eruit ziet. Met het planten van inheemse, biologische planten zijn de bijen ook geholpen. Hoe meer variatie in soorten én bloeitijd, des te beter. In ruim bemeten tuinen is de aanleg van wilgen aan te raden. Wilgen bloeien vroeg in het jaar, precies op het moment dat een aantal soorten hommels, de vroegste bijen, hard stuifmeel en nectar nodig hebben. Moeilijk is het niet en de beloning is enorm; in een insectenvriendelijke tuin komen als snel 20 soorten wilde bijen voor.

“De bijenwerkdag, de bijtelling, het aanleggen van 300 nieuwe leefgebieden voor wilde bijen en andere bijenacties zijn onderdeel van het programma Nederland Zoemt. Doel hiervan is duurzaam de leefomstandigheden voor wilde bijen te verbeteren. In Drenthe werken wij vanuit Heel Drenthe Zoemt nauw samen met Landschapsbeheer Drenthe bij de ondersteuning van dit initiatief. De wilde bij is een icoonsoort voor biodiversiteit in het agrarisch gebied en dat is precies waar we ons ook met Heel Drenthe Zoemt hard voor maken.”

Bijen tellen

Zoals bij alle planten en dieren, geldt ook voor wilde bijen dat naarmate we meer weten over aantallen en verspreiding, des te beter kunnen we beschermen. Daarom is er in het weekeinde van 21/22 april de nationale bijentelling. Iedereen kan meedoen; hoe klein de tuin of het balkon ook is. Zelfs zonder ‘buiten’ kun je tellen; je kiest een stukje park. Slim is om je tevoren voor te bereiden door plaatjes van de meest voorkomende wilde bijen te bekijken en alvast te oefenen met tellen. De ‘echte’ telling duurt 20 tot 30 minuten. Kijk voor meer informatie op www.nederlandzoemt.nl.