Bijeenkomst juridische aspecten agrarische bouwkave

6 april 2012

Bijeenkomst juridische aspecten agrarische bouwkave

Op donderdag 5 april heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met LTO Noord voor Drentse gemeenten een bijeenkomst georganiseerd over de juridische aspecten van de agrarische bouwkavel. De bijeenkomst kwam voort uit onze voorstellen voor een Drentse aanpak van schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit.

In 2011 hebben wij samen met LTO Noord  het project ‘Smaakmakende boerderijen in ’t Olde landschap’ uitgevoerd. Het project heeft geleid tot voorstellen voor een Drentse aanpak van uitbreiding van melkveehouderijbedrijven mét ruimtelijke kwaliteit. Deze voorstellen zijn door de Drentse gemeenten en de provincie positief ontvangen. Er blijkt behoefte aan een nadere concretisering van de voorgestelde aanpak.

Eén van de voorstellen was om in het bestemmingsplan te gaan werken met een ruimer agrarische bouwkavel in plaats van met een strak begrensd bouwblok. De achtergrond van dit voorstel is dat dit meer mogelijkheden biedt voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de bijeenkomst hebben we samen met ambtenaren van Drentse gemeenten, de provincie, adviesbureaus en de commissie m.e.r. gesproken over de juridische aspecten van dit voorstel. Concrete vraag was hoe de agrarische bouwkavel in het bestemmingsplan juridisch zo vormgegeven kan worden dat de regeling de realisering van ruimtelijke kwaliteit in de hand werkt.

De suggesties en vragen die zijn meegegeven tijdens de bijeenkomst gebruiken we om samen met LTO Noord en enkele gemeenten nader uitwerking te geven aan de voorstellen voor schaalvergroting met ruimtelijke kwaliteit.

Meer informatie
Lees de voorstellen voor een Drentse aanpak in de brochure Boerderijen om trots op te zijn.

Contactpersoon
Judith van den Berg (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl)