Bijeenkomst chemievrij beheer sportvelden op 28 september

11 september 2017

Bijeenkomst chemievrij beheer sportvelden op 28 september

Op 28 september a.s. organiseren wij voor sportveldbeheerders van gemeenten, sportverenigingen en hun uitvoerders in Drenthe en Overijssel een bijeenkomst over de implementatie van chemievrij sportveldenbeheer. De bijeenkomst vindt plaats bij sportvereniging ACS ’62 in Dalfsen. Tijdens deze bijeenkomst komen best-practises aan bod en delen we ervaringen tot nu toe. Wat zijn knelpunten? En hoe hebben anderen dat opgelost?

Dit jaar zijn de adviesbureaus CLM en Eco Consult samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel met het driejarig project “Implementatie chemievrij sportveldenbeheer: Drenthe en Overijssel” gestart. Vanuit de Green Deal sport hebben beheerders van sportvelden tot 2020 de tijd om over te schakelen naar chemievrij sportveldenbeheer. Beheerders van sportvelden kunnen zijn: medewerkers van een gemeenten, vrijwilligers van een sportvereniging of uitvoerders (groenvoorzieners). Na 2020 geldt een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, wellicht met enkele uitzonderingen.

Pilots in Drenthe en Overijssel
Momenteel zijn in het kader van het project pilots in uitvoering binnen de gemeenten Meppel, Deventer, Wierden en Zwolle. Almelo overweegt de uitvoering van een pilot. Ook de provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zijn betrokken bij het project en dragen financieel bij.

Bijeenkomst
Op 28 september a.s. organiseren wij een bijeenkomst waarbij u hoort en ziet hoe in andere gemeenten wordt omgegaan met chemievrij beheer van sportvelden. De bijeenkomst vindt plaats in Dalfsen, omdat deze gemeente al jarenlange ervaring heeft met chemievrij beheer van sportvelden.

Praktische informatie
Datum bijeenkomst: donderdag 28 september
Tijd: 9.45 uur – 13.30 uur
Plaats: Dalfsen
Adres: Sportpark Gerner, Haersolterweg 10, 7722SE Dalfsen (kantine van sportvereniging ACS ’62)

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor sportveldbeheerders van alle gemeenten, sportverenigingen (zowel vereniging als stichting) en hun uitvoerders in Drenthe en Overijssel. De bijeenkomst spitst zich toe op natuurgrasvelden.

Programma
09.45              Inloop
10.00              Welkom en toelichting CLM
10.15               Pesticidevrij onkruidbeheer gemeente Bladel, Huub Willems
10.45              Pauze
11.00              Presentatie gemeente 2 over pesticidevrij onkruidbeheer
11.30              Ruimte voor vragen en discussie o.l.v. Jan Hekman (Eco Consult): wat zijn ervaringen van partijen tot nu toe? Waar loop je tegenaan? Hoe hebben anderen dat opgelost?
12.00             Lunch
12.40             Presentatie gemeente Dalfsen, Bertus Meijer,
13.00             Rondleiding over de velden van Dalfsen en compostering.
13.30             Einde

Aanmelden en vragen
In verband met reservering van het aantal personen voor de lunch dient u zich voor 22 september aan te melden bij Joost Lommen (jlommen@clm.nl of 0345-470758).