Bezwaar tegen nieuwe megapluimveehouderij in Nieuw-Buinen

26 september 2011

Bezwaar tegen nieuwe megapluimveehouderij in Nieuw-Buinen

Samen met Het Drentse Landschap heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan voor een pluimveehouderij van 4,7 hectare in Nieuw-Buinen. Zo’n groot bedrijf vinden wij alleen acceptabel wanneer de vier locaties waar dit bedrijf momenteel gevestigd is, worden opgeheven en er sprake is van milieuwinst.

Megabedrijf
Een bestaand pluimveehouderijbedrijf wil zich op een nieuwe locatie vestigen aan de Tweederdeweg Zuid in Nieuw-Buinen. Het bedrijf heeft nu 245.000 vleeskuikens verdeeld over drie locaties in het bebouwingslint van Nieuw-Buinen en één locatie in 1e Exloërmond. Op de nieuwe locatie wil het bedrijf 300.000 vleeskuikens gaan houden en in de toekomst doorgroeien naar 350.000 vleeskuikens.

De gemeente Borger-Odoorn motiveert het plan met het argument dat er sprake zou zijn van verplaatsing van de pluimveehouderij uit het bebouwingslint van Nieuw-Buinen. In de praktijk is daar geen sprake van. Twee van de huidige vier locaties, de huidige hoofdlocatie met 125.000 vleeskuikens en de locatie in 1e Exloërmond met 60.000 vleeskuikens, blijven bestaan. Per saldo neemt het aantal vleeskuikens dus fors toe van 245.000 nu naar 485.000 en in de toekomst mogelijk zelfs tot 535.000.

In strijd met Omgevingsvisie
Om uiteindelijk 350.000 vleeskuikens op de nieuwe locatie te kunnen huisvesten is in het voorontwerp bestemmingsplan Perspectiefplan Boeren Nieuw-Buinen een bouwblok opgenomen van 4,7 hectare. Dit omvangrijke bouwblok is in strijd met de Omgevingsvisie Drenthe. Die biedt voor intensieve veehouderijbedrijven slechts – in uitzonderingsgevallen – ruimte voor maximaal 2 hectare. De gemeente Borger-Odoorn heeft daarom bij de provincie om ontheffing van de Provinciale Omgevingsverordening verzocht. Reden om in dit geval ontheffing te verlenen, zou zijn dat de provincie al vanaf het begin bij het Perspectiefplan Nieuw-Buinen betrokken is geweest en de Omgevingsvisie Drenthe pas nadien is vastgesteld. Het zou daarom niet redelijk zijn om de medewerking nu nog te weigeren.

Geen milieuwinst
Wij hebben grote bezwaren tegen de vestiging van de pluimveehouderij van 4,7 hectare. Zo’n omvang is wat ons betreft alleen te motiveren, wanneer de bestaande locaties in Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond volledig worden opgeheven. Daarmee kunnen bestaande knelpunten op het gebied van leefbaarheid worden opgelost en kan milieuwinst worden gerealiseerd. In dit geval is daar helaas geen sprake van.

Meer informatie
Lees hier de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Het Drentse Landschap met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Perspectiefplan Boeren Nieuw-Buinen.