Bewonersinitiatief asbestdaken en energiebesparing Zuidlaren

14 november 2016

Bewonersinitiatief asbestdaken en energiebesparing Zuidlaren

Ruim 50 bewoners van de Zuides in Zuidlaren kwamen op 25 oktober bij elkaar in MFA Ludinge om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van de asbestdaken in de buurt. Twee bewoners namen hiertoe het initiatief en klopten aan bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe voor ondersteuning. Tegelijk met de verplichte verwijdering van het asbestdak van hun woning zien ze namelijk kansen voor het treffen van energiemaatregelen. Daarmee is de situatie vergelijkbaar met de buurt ‘De Wouden’ in Assen, waar we als Natuur en Milieufederatie al langer het bewonersinitiatief ondersteunen.

De informatieavond trok zo’n 60% van het totaal aantal bewoners met een asbestdak in de Zuides. Zij werden in eerste instantie door Harold Rorink van Arcadis geïnformeerd over de ins en outs van (het saneren van) asbestdaken. Daarna maakte Frank Hart van de Natuur en Milieufederatie duidelijk wat de voordelen zijn als de verwijdering van het asbestdak wordt gecombineerd met energiebesparing en –opwekking. Tevens schetste hij de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak met de buurt. Zowel de aanwezige bewoners als de initiatiefnemers hielden een goed gevoel over aan de avond. Dit bleek onder andere uit het feit dat vrijwel iedereen zich schaarde achter een gezamenlijke aanpak en dat maar liefst 13 bewoners aangaven zich actief te willen inzetten door deelname aan een werkgroep. Vanuit de Natuur en Milieufederatie zullen we dit proces de komende tijd blijven ondersteunen.