Bewoners bedenken de beste zonneparken…

26 april 2018

Bewoners bedenken de beste zonneparken…

Door Christiaan Teule, Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe

…Natuurlijk, dat geldt niet altijd.  Toch zou ik graag een geslaagd voorbeeld willen noemen: de zonnecentrale van Ubbena. Niet zozeer dat het park al zo ‘mooi’ is.  Het ziet er nu, nog zonder hoge begroeiing, nog wat standaard uit. Er zit wel veel ruimte tussen de opgestelde panelen. Goed voor de plantjes én toekomstige begroeiing.

Wat het in mijn ogen wel mooi maakt is de locatie. De centrale ligt op een oude stortplaats: zo’n kunstmatige heuvel met een hoogte van een meter of  8 boven het maaiveld (16 meter boven n.a.p.). Weggestopt achter bossages. Eigenlijk een ideale plek voor een zonnecentrale.

Zonnig Zeijen

Zo dachten ze in het dorp Zeijen ook en van de bewoners uit kwam dan ook het idee om daar, op die stortplaats, een zonnecentrale neer te leggen. Ook het initiatief om een eerste locatiestudie te laten doen kwam vanuit hen. De gemeente heeft dat financieel mogelijk gemaakt. Samen met de bewoners vonden wij een ontwikkelaar (Vrij op Naam) en hebben we gekeken naar de manier waarop omwonenden kunnen meedelen in de opbrengsten.

Je zou denken dat deze benadering bij de aanleg van ieder zonnepark standaard is.  Niet dus: eigenlijk gaat het vaak precies andersom.

Omgekeerde wereld

Een bewonersinitiatief dat de keuze maakt in plaats van projectontwikkelaars zelf. Je ziet het nog veel te weinig. Veel vaker zijn het projectontwikkelaars die grondposities innemen en zo de locaties bepalen. Vaak met Google Maps ingepland, lijkt het wel, zonder oog voor de omgeving.

In Zeijen is dat werk gedaan door een bewonersgroep met een gelijke stem in het proces. Met als resultaat: een mooi zonnepark, met ruimte voor mooie beplanting, veel participatie door omwonenden en weinig protesten.

Het kan.

Foto’s van Zonnepark Zeijen

(Foto’s Roelof Bos)