Beter groenbeheer voor de bijen

18 juni 2015

Beter groenbeheer voor de bijen

Drentse gemeenten kunnen de leefomstandigheden van de wilde bij verbeteren. Door bermen en openbaar groen minder te maaien en in te zaaien met wilde bloemen, ontstaan er meer plekken waar de bij voedsel kan halen. Daarnaast kunnen ze zorgen voor meer nestgelegenheid, bijvoorbeeld door dood hout in parken te laten liggen of kale zandige plekken te creëren. Dit is niet alleen goed voor de bij, maar ook voor vlinders en andere insecten. Bovendien zien bloemrijke bermen en weiden er prachtig uit.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft op 11 juni samen met Landschapsbeheer Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen voor gemeenten een bijen-praktijkdag georganiseerd. Tijdens deze dag werd informatie gegeven over het gedrag en de leefwijze van de wilde bijen. Ook vond er uitwisseling plaats over hoe het groenbeheer nu plaatsvindt en hoe in het beheer meer rekening gehouden kan worden met de bij. Tijdens deze dag bezochten de groenbeheerders ook bij-vriendelijk ingerichte terreinen in Groningen en Slochteren.

Het gaat niet goed met de wilde bijen in Drenthe. Dit komt door het gebrek aan voedsel (nectar uit bloemen), het gebrek aan nestgelegenheid en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door het maaibeheer aan te passen of door de aanleg van bloemenweides is het mogelijk de situatie voor bijen in Drenthe te verbeteren.

Met de campagne ‘Heel Drenthe Zoemt’ vragen we aandacht voor de bij en willen we Drenthe weer laten zoemen. Bijen zijn onmisbaar voor de natuur en de mens, omdat ze zorgen voor bestuiving van veel wilde planten en geteelde gewassen. Zonder de bijen zullen er geen nieuwe vruchten en groenten groeien. Daarnaast zijn bijen uitstekende indicatoren voor een goede milieu- en natuurkwaliteit.

Meer informatie

Bekijk hier de presentatie Kennismaking met de wilde bijen van Diliana Welink van Eelerwoude.

Bekijk hier de presentatie Implementatie bij-vriendelijk beheer in de praktijk van Mark Ronda van de gemeente Groningen.

Lees hier het monitoringsrapport bijen dat Koeman en Bijkerk voor de gemeente Groningen heeft gemaakt.

Bekijk hier de presentatie Do’s en don’ts aanleg bloemenweides van Roelof Jan Koops van Cruydt-Hoeck.

In de factsheet bijvriendelijk groenbeheer vindt u meer informatie over bij-vriendelijk grasland- en bermbeheer.