Bestrijdingsmiddelen mogelijk gezondheidsrisico voor omwonenden

3 september 2013

Bestrijdingsmiddelen mogelijk gezondheidsrisico voor omwonenden

De Gezondheidsraad concludeert dat er aanwijzingen zijn dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De raad is van mening dat er reden genoeg is voor onderzoek naar de mate waarin omwonenden zijn blootgesteld aan deze middelen. Ook moet er bij de toelating van bestrijdingsmiddelen expliciet aandacht komen voor omwonenden.

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin een commissie van deskundigen de gezondheidsrisico’s onder de loep neemt die omwonenden van landbouwpercelen lopen door blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Daarbij is onder meer gekeken naar de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Drentse lelievelden.
De commissie concludeert dat er meer aandacht nodig is voor de bescherming van omwonenden. Er is geen hard bewijs, maar er zijn wel aanwijzingen dat zij gezondheidsrisico’s kunnen lopen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Reden genoeg voor onderzoek naar de mate waarin omwonenden zijn blootgesteld aan deze middelen. Ook verdient de procedure voor de toelating van de middelen aanpassing: daarin moet expliciet aandacht komen voor omwonenden.

De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft het conceptrapport openbaar gemaakt om deskundigen en belangstellenden gelegenheid te geven inhoudelijk commentaar te leveren. Tot en met 30 september kan men commentaar geven. De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij de vaststelling van het definitieve advies. Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken.

Meer informatie:
Het conceptrapport Gewasbescherming en omwonenden
Meer informatie over zorgen van omwonenden van Drentse lelievelden