Bestemmingsplan megapluimveehouderij Nieuw-Buinen aangepast

21 februari 2012

Bestemmingsplan megapluimveehouderij Nieuw-Buinen aangepast

De reactie van dat de Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Drentse Landschap tegen het bestemmingsplan voor een megapluimveehouderij in Nieuw-Buinen heeft effect. De vier locaties waarop het bedrijf momenteel gevestigd is, worden opgeheven. De knelpunten op het gebied van leefbaarheid worden hierdoor opgelost. Of er ook daadwerkelijk sprake is van milieuwinst, moeten we nog beoordelen.

In september 2011 hebben wij samen met Het Drentse Landschap een zienswijze ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan voor een pluimveehouderij van 4,7 hectare in Nieuw-Buinen. Hoofdpunt van onze reactie was dat wij zo’n groot bedrijf alleen acceptabel vinden, wanneer de vier locaties waar dit bedrijf momenteel gevestigd is worden opgeheven en er sprake is van milieuwinst.

Sanering
In het ontwerpbestemmingsplan lijkt de gemeente nu aan ons bezwaar tegemoet te komen. Van één van de bestaande locaties vervalt de agrarische bestemming op het moment dat het bestemmingsplan in werking treedt. Van de overige drie locaties vervalt de agrarische bestemming na 5 jaar. Dit betekent dat de knelpunten op het gebied van geur, fijn stof en verkeer in de linten van Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond binnen 5 jaar worden opgelost. We moeten de nieuwe PlanMER, de rapportage over mogelijke (negatieve) milieugevolgen, nog bestuderen om te kunnen beoordelen of er op gebiedsniveau ook sprake is van milieuwinst.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Perspectiefplan Boeren Nieuw-Buinen en de bijbehorende ontwerp PlanMER liggen op dit moment ter inzage. Iedereen kan tot 29 maart a.s. zijn/haar zienswijze kenbaar maken. Wij gaan nog bekijken of wij een zienswijze noodzakelijk vinden.

Contactpersoon
Judith van den Berg (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl)