Bedrijventerrein Gasselternijveen groener door omwonenden

17 november 2012

Bedrijventerrein Gasselternijveen groener door omwonenden

Het bedrijventerrein aan de Vogelshemweg in Gasselternijveen heeft op 17 november een aanzienlijk groenere uitstraling gekregen. Op die dag hebben zo’n 25 bewoners van de Hoofdstraat Noord, samen met medewerkers van de gemeente en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, meer dan 4.000 bomen en struiken geplant langs de noordrand van het bedrijventerrein. Daarmee werd een belangrijk deel gerealiseerd van het landschappelijk inpassingsplan waaraan sinds 2010 gezamenlijk is gewerkt.

De aanplant van de groenvoorziening wordt ’s ochtends voorafgegaan door een korte toespraak van wethouder Jur Wiersum van de gemeente Aa en Hunze. Hij blikt daarbij terug op het proces dat heeft geleid tot het landschappelijk inpassingsplan. Met name het feit dat de bewoners en ondernemers zo actief betrokken zijn geweest heeft ervoor gezorgd dat het een breed gedragen plan is geworden.

Na de toespraak nemen de aanwezigen de schop ter hand en wordt vol enthousiasme met de aanplant van de bomen en struiken begonnen. Het prachtige weer draagt bij aan een goede stemming onder de planters. Door de strakke organisatie onder leiding van Jan Willem Koops van de bewonersvereniging Hoofdstraat Noord, is nog voor de lunch de hele strook van 300 meter lang en 15 meter breed ingeplant met meidoorn, els, es, vlier en kardinaalsmuts. Samen met de eerder door de gemeente aangeplante eiken zorgt dit voor een robuuste groenstrook, die een mooie overgang vormt tussen het landschap van het ‘Torenveen’ en de bebouwing op het bedrijventerrein.

Positief resultaat
Met de aanplant van de eikensingel in Gasselternijveen sluit de natuur- en milieufederatie het project ‘Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen’ op een mooie manier af. Het hoofddoel van dit project, mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de provincie Drenthe, is in Gasselternijveen zeker bereikt. Ook in Peize en Schoonoord, de andere twee pilots binnen het project, zijn waardevolle ervaringen opgedaan. Eind 2012 brengen we een publicatie uit waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd.