Attero partner Festival Groen Drenthe

11 februari 2013

Attero partner Festival Groen Drenthe

Attero voelt zich sterk verbonden met Drenthe. Wij werken vol overtuiging mee aan de duurzame inrichting en ontwikkeling van deze provincie en steunen daarom als partner graag het Festival Groen Drenthe.

Attero richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen en de productie van duurzame energie uit afval. Door innovatief te blijven denken en doen, willen wij steeds méér uit reststromen halen.

Zo zijn we er trots op een van de grootste producenten van groen gas te zijn in Nederland; een duurzame vervanger van aardgas. Attero maakt het onder meer mogelijk om op afval verantwoord te koken, te stoken en te rijden. Al decennia verwerken wij organisch materiaal tot compost, een waardevolle bodemverbeteraar en een echt kringloopproduct. Ook in de toekomst zullen wij ons blijven inspannen om te werken aan haalbare en duurzame milieuoplossingen.

Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en kiezen bij de realisatie van onze doelstellingen uitdrukkelijk voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. Het Akkoord van Wijster van november 2009 is daarvan een sprekend voorbeeld.

Meer weten?
www.attero.nl